Työtehtäviä Borealiksella

Borealiksen Porvoon tuotantopaikkakunnalla työskentelee monen eri alan ammattilaisia. Tuotannon työntekijät ovat suorittaneet tyypillisesti prosessiteollisuuden perustutkinnon. Tutkimus- ja kehityspuolella työskentelee kemiantekniikan insinöörejä ja kemistejä. Lisäksi Borealiksella on paljon työtehtäviä mm. kunnossapidossa sähkö-, automaatio- ja konetekniikan alueella, sekä laadunvalvonnassa ja logistiikassa.


"Työskentelen tuotanto-operaattorina polypropeenilaitoksella. Työhöni kuuluu prosessin valvonta ja laitteiden tarkkailu, näytteiden otto, kentällä tehtävät prosessinsäädöt sekä lisäaineiden lisääminen. Ohjaamossa tarkkailen ja säädän tuotantoprosessia. Työnkierto tekee työstä monipuolista."

- Martti Koskela, tuotanto-operaattori, polypropeenitehdas


"Toimin fenoli- ja aromaatit tuotantolaitoksen tuotantopäällikkönä ja esimiehenä. Työhöni kuuluu laadukkaan ja häiriöttömän tuotannon varmistaminen. Vastuulleni kuuluu myös laitoksella työskentelevien henkilöiden, prosessin ja ympäristön turvallisuuden varmistaminen. Yhdessä laitoksen osaavan henkilöstön kanssa kehitämme jatkuvasti toimintaa eteenpäin."

- Santtu Hietala, tuotantopäällikkö, fenoli- ja aromaatit

  


"I work as a Research Engineer in Borstar process research and development group. My work is smooth and safe scale-up of our new catalyst system from pilot plant to the full scale Borstar process to ensure that we consistently deliver best quality products to our customers."

- Shital Das, Research Engineer, innovaatiokeskus


"Työskentelen vuorolaboranttina Borealiksen laadunvalvontalaboratoriossa. Toimenkuvaani kuuluu pääasiassa tuotannosta tulevien näytteiden analysointi sekä tarvittaessa niiden esivalmistelu. Työni on monipuolista ja mielenkiintoista, ja se vaatii tarkkuutta sekä kykyä työskennellä niin yksin kuin ryhmässä."

- Noora Lindqvist, laborantti, laadunvalvontalaboratorio

"Työnkuvani materiaalinkäsittelyn pakkausoperaattorina on monipuolinen. 12-tuntiseen vuorotyöhön kuuluu tuotteiden säkittäminen ja laatikointi tuotannon siiloista, eri pakkauslinjojen operointia, laadunvaihtojen yhteydessä linja- ja laitepuhdistus, siilojen pesu ja kuivaaminen, ja tuotteiden varastointi sekä fyysisesti trukilla että SAP-järjestelmässä. Tarvittaessa tulee osata myös rekkojen, pakatun tuotteen sekä bulktuotteiden lastaus. ATK-työskentely ja laitteiden automaatio-ohjelmat tulee siis hallita. Lisäksi tehtäviini kuuluu yleinen siisteys materiaalinkäsittelyn alueella, varastoissa ja pakkaamoissa."

- Afrim Beqiri, pakkausoperaattori, materiaalinkäsittely

"Työskentelen asentajana kunnossapidossa ja vastuualueeni on Boremix-sekoitelaitos. Eniten töitä on SL-200- ja SL-500-linjojen laadunvaihtoavauksissa ja kasauksissa. Ekstruuderit ja muut oheislaitteet joudutaan avaamaan puhdistuksia varten useimpien laadunvaihtojen yhteydessä."

- Jussi Mäenpää, asentaja, kunnossapito