Översikt

Borealis är en ledande leverantör av innovativa lösningar för polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel

Borealis är en ledande leverantör av Innovativa lösningar inom områdena polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel. Med de unika teknologierna  Borstar®  ochBorlinkTM och 50 års erfarenhet av polyolefiner stödjer Borealis viktiga sektorer såsom infrastruktur(rörsystem och kraft- och kommunika-tionskablar), fordonsindustrin ochavancerande förpackningar. Dess-utom erbjuder Borealis ett stort urval av baskemikalier från melamin och konstgödsel till fenol och aceton.

Våra produktionsanläggningar, innovationscenter och servicecenter samarbetar med kunder i mer än 120 länder för att leverera produkter som lämnar ett betydelsefullt bidrag till samhället och en hållbar utveckling.

Vi arbetar efter principerna i Responsible Care®, ett initiativ för att förbättra säkerheten inom kemibranschen samt bidrar till att hitta lösningar till världens vatten- och sanitetsproblem genom produktinnovationer och Water for the World™ -programmet.