Ännu ett stabilt kvartal för Borealis bidrar till rekordhögt nettoresultat för årets nio första månader 2016

22.11.2016 / Press releaser / Financial
  • Borealis redovisar ett nettoresultat för tredje kvartalet 2016 på 304 miljoner euro, jämfört med 257 miljoner euro för samma kvartal 2015.
  • Förstudie genomförs för en ny anläggning för propandehydrering (PDH) i global skala i Belgien.
  • Borouge tillverkar de första Borlink™-produkterna för energitillämpningar.
Nyckeltal Q3
2016
Q3
2015
Jan–sept
2016
Jan–sept
2015
Försäljning, netto MEUR 1 753 1 870 5 414 5 897
Total försäljning* MEUR 2 157 2 221 6 499 6 880
Nettoresultat MEUR 304 257 868 746
Minskning / (ökning) av räntebärande skuld netto MEUR 168 279 288 480
Skuldsättningsgrad %     13% 25%

* Net sales of Borealis plus pro-rata sales of at equity consolidated companies

Borealis, ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner och baskemikalier, redovisar ett nettoresultat för tredje kvartalet 2016 på 304 miljoner euro, jämfört med 257 miljoner euro för samma kvartal 2015. Det mycket goda resultatet för tredje kvartalet 2016 stöds av fortsatt starka marginaler för integrerade polyolefinindustrin och starkt bidrag från Borouge. Baskemikalieverksamheten visade också bättre resultat under tredje kvartalet 2016 jämfört med samma kvartal 2015, trots att svag efterfrågan och låga priser fortsatt påverkar verksamheten för gödningsmedel.

Borouge, Borealis joint venture med ADNOC i Förenade Arabemiraten (UAE), levererar de första Borlink™-produkterna för energitillämpningar

Efter uppstarten av sin nya XLPE-anläggning (för tvärbunden polyeten) har Borouge börjat tillverka tvärbundna polyetenprodukter, baserade på Borealis egenutvecklade Borlink-teknologi, vid Borouge 3-anläggningen i Ruwais, UAE. Nu när den här milstolpen har nåtts, har Borouge börjat leverera den första produktionen av Borlink-produkter för energitillämpningar i UAE. Borouge noterade den första kommersiella försäljningen av XLPE tillverkat i UAE och gjorde den första leveransen av produkter för användning vid isolering av medelspänningskablar till ett antal regionala och lokala kunder.

Investering i framtiden

I september aviserade Borealis en förstudie för en ny anläggning för propandehydrering (PDH) i global skala. Anläggningen kommer att ligga vid Borealis befintliga produktionsanläggning i Kallo i Belgien. Förstudien genomförs under de kommande kvartalen. Slutligt investeringsbeslut väntas fattas under tredje kvartalet 2018. Anläggningen skulle kunna tas i drift under andra halvåret 2021. Den nya PDH-anläggningen får en beräknad produktionskapacitet på 740 kiloton per kalenderår, vilket gör den till en av världens största och mest effektiva anläggningar. En ny PDH-anläggning skulle stärka Borealis långsiktiga åtagande att vara den ledande leverantören av innovativa lösningar inom polypropen och propen.

Borealis, Borouge och NOVA Chemicals bjöd in partner och kunder till "Join Our Journey" på K-mässan 2016

Borealis, Borouge och NOVA Chemicals växer genom innovation och ett solitt åtagande att fortsätta sitt engagemang genom hela värdekedjan. På K-mässan 2016 i Düsseldorf i Tyskland bjöd de in sina respektive kunder och partner till "Join Our Journey" för en förstärkt kundupplevelse på globala marknader, fylld med ledande innovation, nya spännande tillämpningar och ständigt nya strategiska satsningar.

Framtidsutsikter

– 2016 ser ut att kunna bli ännu ett rekordår för Borealis, efter ytterligare ett utmärkt kvartalsresultat för tredje kvartalet 2016, säger Mark Garrett, Borealis Chief Executive. - Resultatet har förbättrats för både polyolefiner och baskemikalier under tredje kvartalet 2016, jämfört med 2015, samtidigt som även Borouge bidrog väsentligt till resultatet. Inom baskemikalieverksamheten påverkas fortfarande gödningsmedelssegmentet negativt av låg efterfrågan och fallande priser. För fjärde kvartalet 2016 räknar Borealis med ännu ett stabilt resultat, men förväntar sig att marknaden kan bli mindre gynnsam under de kommande kvartalen.

SLUT

För ytterligare information, kontakta:
Patrick Laureys
Senior External Communications Manager
Tel. +43 (0)1 33 400 726 (Wien, Österrike)
e-post: patrick.laureys@borealisgroup.com

Borealis är en ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel. Med huvudkontor i Wien i Österrike har Borealis cirka 6 500 anställda och bedriver verksamhet i mer än 120 länder. 2015 var omsättningen 7,7 miljarder euro och nettovinsten 988 miljoner euro. International Petroleum Investment Company (IPIC) i Abu Dhabi äger 64 % av koncernen, där återstående 36 % ägs av OMV, ett internationellt, integrerat olje- och gasföretag med säte i Österrike. Borealis levererar tjänster och produkter till kunder över hela världen i samarbete med Borouge, ett joint venture med Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Med sina egenutvecklade Borstar®- och Borlink™-teknologier och mer än 50 års erfarenhet av polyolefiner stödjer Borealis och Borouge viktiga branscher med ett brett spektrum av tillämpningar inom områdena energi, fordon, rör, konsumentprodukter, hälsovård och avancerade förpackningar.

Utbyggnaden av anläggningen Borouge 3 gjorde Borouge till världens största integrerade polyolefinkomplex. Nu har anläggningen uppnått full kapacitet. Den tillför en ytterligare kapacitet på 2,5 miljoner ton polyolefiner och ger Borouge en total kapacitet på 4,5 miljoner ton. Borealis och Borouge har en sammanlagd kapacitet på 8 miljoner ton.

Borealis erbjuder ett stort urval av baskemikalier, inklusive melamin, fenol, aceton, eten, propen, butadien och pygas, till många olika branscher. Borealis skapar också verkligt värde för jordbruksindustrin och säljer cirka 5 miljoner ton gödningsmedel per år. Tekniskt kväve och melaminprodukter kompletterar portföljen med tillämpningar med allt från minskning av monokväveoxid (NOx) till lim och laminat inom träförädlingsindustrin.

Borealis och Borouge har som mål att aktivt bidra till samhället genom att ta sig an faktiska samhällsutmaningar och erbjuda faktiska lösningar. Båda företagen arbetar efter Responsible Care®-principerna, ett initiativ för att förbättra säkerheten inom kemibranschen, och bidrar till att lösa världens vatten- och sanitetsproblem genom produktinnovationer och Water for the World™-programmet.

Mer information finns på:
www.borealisgroup.com 
www.borouge.com 
www.waterfortheworld.net

Borstar är ett varumärke som tillhör Borealiskoncernen.
Borlink och Water for the World är varumärken som tillhör Borealiskoncernen.