Nytt rekord för extruderad Borlink™ HVDC-teknik – 640 kV

06.04.2017 / Press releaser / Product

Borealis och Borouge, ledande leverantörer av innovativa lösningar som skapar värde inom kabelbranschen, presenterar ett nytt världsrekord på 640 kV (kilovolt) för extruderad HVDC-kabelteknik (likström med högspänning). Den rekordhöga spänningen och tåligheten hos kabelsystemet, som bygger på Borlink™ LS4258DCE och Borlink™ LE0550DC, har bevisats genom framgångsrik typ- och förkvalificeringstestning i enlighet med Cigré-rekommendation TB496. Denna innovativa materialteknik möjliggör effektiv leverans av ännu högre överföringskapacitet över längre sträckor, förbättrade kopplingar mellan länder och elnät samt bättre anslutning av förnyelsebara energikällor till framtida nät.

Grundar sig på över 15 års erfarenhet av extruderad HVDC-kabelmaterialteknik för ännu högre spänning

Borealis, som är en global ledande innovatör, bygger vidare på över 15 års produktionserfarenhet av extruderade HVDC-material och sin patenterade Borlink™-teknologi för att sätta ännu högre standarder för systemprestanda. Denna ökning av prestanda har blivit möjlig tack vare de unika egenskaperna hos anpassade polymerer som baseras på Borlink, i kombination med de höga nivåer av kemisk och fysisk renhet som dessa produkter erbjuder. Produktionen av dessa anpassade produkter sker vid Borealis toppmoderna anläggningar i Stenungsund, Sverige och Antwerpen, Belgien.

Denna HVDC-innovation presenterades för första gången 2014 vid Cigré Session i Paris efter ett rekord på 525 kV bevisad prestanda baserat på Borlink LS4258DCE och halvledande Borlink LE0550DC. Samma HVDC-materiallösning, som baseras på tvärbunden polyeten (XLPE), erbjuder nu nästa prestandanivå i samarbete med nkt cables. Genom att utnyttja den kombinerade branscherfarenheten och sina bevisade resultat har båda företagen nu satt rekordet på 640 kV. Detta är den högsta spänningen någonsin för extruderad HVDC-teknik, vilket är ett tydligt bevis på systemets tålighet och tekniska möjligheter.

I realiteten innebär detta att ett par extruderade 640 kV HVDC-kablar kan överföra över 3 GW (gigawatt) från förnyelsebara källor. Detta motsvarar den kombinerade uteffekten från de sex största vattenkraftverken i Sverige. Ett enda par extruderade 640 kV HVDC-kablar kan med andra ord överföra tillräckligt med grön el för att försörja cirka tre miljoner hushåll. Det motsvarar cirka 80% av de 3,8 miljoner hushållen i Österrike.

Denna HVDC-innovation har även bredare betydelse om vi tar hänsyn till de utmaningar och möjligheter som el-branschen står inför. HVDC-ledningar kan leverera el över längre sträckor med mindre energiförlust och lämpar sig därför väl för undervattenstillämpningar och markförlagda kablar, inklusive överföring från vindkraftsanläggningar i havet. Innovationen löser behovet av bättre sammankoppling mellan länder och elnät, ökad överföringskapacitet, effektivitet och leveranssäkerhet.

- Vår strategi att skapa värde genom innovation innebär att vi hela tiden jobbar med att utveckla och förbättra vår Borlink-teknik, förklarar Bart Verheule, Borealis Head of Marketing, Energy. - Vår utveckling av Borlink HVDC-tekniken kommer att hjälpa kabeltillverkare att göra elnäten kraftfullare och effektivare. Den är ett påtagligt bidrag till bättre, mer hållbar energihantering och förverkligar vårt mål "Bringing Energy All Around.

SLUT

För mer information, vänligen kontakta:
Virginia Mesicek
External Communications Manager
tel.: +43 1 22 400 772 (Wien, Österrike)
e-post: virginia.mesicek@borealisgroup.com

Om Borealis Energy

I över 50 år har Borealis varit en ledande leverantör av polyolefinföreningar till den globala kabelbranschen. Företagets breda utbud av produkter och tjänster baseras på unik och patenterad teknik som skapar verkligt värde åt kunder och möjliggör innovationer. Ett brett utbud av sofistikerade kabeltillämpningar för extrahögspänning, högspänning och mellanspänning samt halvledarprodukter blir möjliga genom Borealis Borlink™-teknologi. Borealis Visico™/Ambicat™-teknik används vid lågspänningsöverföring och i lösningar för matarkablar, där den bidrar till att förlänga kabelsystemens livslängd. Kondensatorfilmprodukter förbättras kontinuerligt och kvalitativt av Borealis ledande materiallösningar för polypropen (PP).

Om Borealis och Borouge

Borealis är en ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel. Med huvudkontor i Wien i Österrike har Borealis cirka 6 600 anställda och bedriver verksamhet i mer än 120 länder. 2016 var omsättningen 7,2 miljarder euro och nettovinsten 1,107 miljoner euro. International Petroleum Investment Company (IPIC) i Abu Dhabi äger 64% av koncernen, där återstående 36% ägs av OMV, ett internationellt, integrerat olje- och gasföretag med säte i Österrike. Borealis levererar tjänster och produkter till kunder över hela världen i samarbete med Borouge, ett samriskföretag med Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Med sina egenutvecklade Borstar®- och Borlink™-teknologier och mer än 50 års erfarenhet av polyolefiner stödjer Borealis och Borouge viktiga branscher med ett brett spektrum av tillämpningar inom områdena energi, fordon, rör, konsumentprodukter, hälsovård och avancerade förpackningar.

Utbyggnaden av Borouge 3-anläggningen gjorde Borouge till världens största integrerade polyolefinkomplex. Nu har anläggningen uppnått full kapacitet. Den tillför en ytterligare kapacitet på 2,5 miljoner ton polyolefiner och ger Borouge en total kapacitet på 4,5 miljoner ton. Borealis och Borouge har en sammanlagd kapacitet på 8 miljoner ton.

Borealis erbjuder ett stort urval baskemikalier, däribland melamin, fenol, aceton, eten, propen, butadien och pygas, till många olika branscher. Borealis skapar också verkligt värde för jordbruksindustrin och säljer cirka 5 miljoner ton gödningsmedel per år. Tekniskt kväve och melaminprodukter kompletterar portföljen, med tillämpningar, med allt från mindre utsläpp av monokväveoxid (NOx) till lim och laminat inom träförädlingsindustrin.

Borealis och Borouge har som mål att aktivt bidra till samhället genom att ta sig an faktiska samhällsutmaningar och erbjuda faktiska lösningar. Båda företagen arbetar efter Responsible Care®-principerna, ett initiativ för att förbättra säkerheten inom kemibranschen och bidrar till att lösa världens vatten- och sanitetsproblem genom produktinnovationer och Water for the World™-programmet.

Mer information finns på:
www.borealisgroup.com 
www.borouge.com 
www.waterfortheworld.net

Borstar är ett registrerat varumärke som tillhör Borealiskoncernen.
Borlink, Visico, Ambicat and Water for the World är varumärken som tillhör Borealiskoncernen.