Borealis inleder 2017 starkt – med ett nettoresultat på 313 miljoner euro

05.05.2017 / Press releaser / Financial
  • Borealis redovisar ett starkt nettoresultat på 313 miljoner euro för första kvartalet 2017, jämfört med 255 miljoner euro första kvartalet 2016
  • Borealis och NOVA Chemicals ingår en preliminär överenskommelse om ett etan-kracker/polyeten-projekt med Total för att möta den globala, växande efterfrågan på polyeten
  • Borealis och Borouge sätter ett nytt världsrekord för HVDC-kabelteknologi (likström med högspänning) på 640 kilovolt.
Nyckeltal K1
2017
K1
2016
K4
2016
Helår
2016
Försäljning, netto MEUR 2 030 1 871 1 803 7 218
Total försäljning* MEUR 2 452 2 193 2 269 8 768
Nettoresultat MEUR 313 255 239 1 107
Minskning/(ökning) av 
räntebärande skuld netto
MEUR (619) (125) 157 445
Skuldsättningsgrad % 21%  22%    10%

* Nettoförsäljning hos Borealis plus proportionell försäljning hos konsoliderade företag.

Borealis, ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner och baskemikalier, presenterar ett nettoresultat för första kvartalet 2017 på 313 miljoner euro, jämfört med 255 miljoner euro för samma kvartal 2016. Det starka resultatet drevs på av fortsatt höga marginaler inom polyolefin-verksamheten och ett förbättrat bidrag från Borouge. Bidraget från Base Chemicals var lägre än första kvartalet 2016 på grund av de all tuffare villkoren på marknaden för gödningsmedel.

Nettoskulden steg med 619 miljoner euro första kvartalet, främst på grund av en utdelning till Borealis aktieägare på 750 miljoner euro. Trots den ökade nettoskulden förblir Borealis finansiella ställning stark, med en skuldsättningsgrad på 21% vid utgången av första kvartalet 2017.

Nästa steg i den globala expansionen

Borealis och NOVA Chemicals Corporation ("NOVA Chemicals") undertecknade en preliminär överenskommelse om att bilda ett joint venture (JV) med Total Petrochemicals and Refining USA, Inc. ("Total"). Viktiga delar i detta JV är byggandet av en ny etankracker på 1 000 kiloton per år (ktpa) i Port Arthur, Texas och en ny Borstar® polyetenanläggning på 625 ktpa i Bayport, Texas. Det omfattar även att äga och driva Totals befintliga polyetenanläggning i Bayport med en total kapacitet på 400 ktpa.

Detta JV ska bildas under slutet av 2017 och det slutgiltiga investeringsbeslutet om Borstar polyetenanläggningen fattas vid samma tidpunkt. Uppstart av etankrackern och Borstar polyetenanläggningen är planerad till slutet av 2020. Detta JV kommer att ge påtagliga synergieffekter genom att både möjliggöra en stark integrering av värdekedjan och samtidigt för första gången möjliggöra användning den egenutvecklade Borstar polyetenprocessteknologin i Amerika. Det kommer också att innebära konkurrenskraftig tillgång till exportmarknader utanför Nordamerika samt bidra till att möta den växande globala efterfrågan på polyeten (PE).

Världsrekord för HVDC-kabelteknologi på 640 kV

Borealis och Borouge presenterade ett nytt världsrekord för HVDC-kabelteknologi (likström med högspänning) på 640 kilovolt. I egenskap av global ledande innovatör, bygger Borealis vidare på 15 års produktionserfarenhet av HVDC-material och sin patenterade Borlink™-teknologi för att sätta ännu högre standarder för systemprestanda. Denna prestandaökning och rekordhöga spänning har möjliggjorts av de unika egenskaperna hos skräddarsydda polymerer som bygger på Borlink, i kombination med produkternas höga kemiska och fysiska renhet.

Framtidsutsikter

- Borealis fortsätter att dra nytta av de starka marginalerna inom polyolefinbranschen, som gynnar vinstbidraget från polyolefinverksamheten, säger Mark Garrett, Borealis Chief Executive. - Borouges resultat för första kvartalet var stabilt men påverkades av den begränsade råvarutillgången. Sammantaget har vårt utmärkta ekonomiska resultat också möjliggjort en utdelning till våra aktieägare på 750 miljoner euro, vilket sannolikt är ett rekord inom österrikisk industri.

- Under andra kvartalet räknar Borealis återigen med ett starkt resultat. Marknadsförhållandena för gödningsmedel blir bättre och vi förväntar oss att polyolefinverksamheten och Borouge fortsätter att gå bra. Den främsta utmaningen i år blir att framgångsrikt genomföra ett rekordstort antal planerade underhållsstopp (s.k. turnaround) på flera anläggningsorter.

SLUT

För mer information, kontakta:

Patrick Laureys
Senior External Communications Manager
tel.: +43 1 22 400 726 (Wien, Österrike)
e-post: patrick.laureys@borealisgroup.com

Borealis är en ledande leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel. Företaget har sitt huvudkontor i Wien, Österrike, och har i nuläget cirka 6 600 anställda och verksamhet i över 120 länder. 2016 var omsättningen 7,2 miljarder euro och nettovinsten 1 107 miljoner euro. International Petroleum Investment Company (IPIC) i Abu Dhabi äger 64% av koncernen, där återstående 36% ägs av OMV, ett internationellt, integrerat olje- och gasföretag med säte i Österrike. Borealis levererar tjänster och produkter till kunder över hela världen i samarbete med Borouge, ett samriskföretag med Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Med sina egenutvecklade Borstar®- och Borlink™-teknologier och mer än 50 års erfarenhet av polyolefiner stödjer Borealis och Borouge viktiga branscher med ett brett spektrum av tillämpningar inom områdena energi, fordon, rör, konsumentprodukter, hälsovård och avancerade förpackningar.

Utbyggnaden av Borouge 3-anläggningen gjorde Borouge till världens största integrerade polyolefinkomplex. Nu har anläggningen uppnått full kapacitet. Den tillför en ytterligare kapacitet på 2,5 miljoner ton polyolefiner och ger Borouge en total kapacitet på 4,5 miljoner ton. Borealis och Borouge har en sammanlagd kapacitet på 8 miljoner ton.

Borealis erbjuder ett stort urval baskemikalier, däribland melamin, fenol, aceton, eten, propen, butadien och pygas, till många olika branscher. Borealis skapar också verkligt värde för jordbruksindustrin och säljer cirka 5 miljoner ton gödningsmedel per år. Tekniskt kväve och melaminprodukter kompletterar portföljen, med tillämpningar, med allt från mindre utsläpp av monokväveoxid (NOx) till lim och laminat inom träförädlingsindustrin.

Borealis och Borouge har som mål att aktivt bidra till samhället genom att ta sig an faktiska samhällsutmaningar och erbjuda faktiska lösningar. Båda företagen arbetar efter Responsible Care®-principerna, ett initiativ för att förbättra säkerheten inom kemibranschen, och bidrar till att lösa världens vatten- och sanitetsproblem genom produktinnovationer och Water for the World™-programmet.

Mer information finns på:
www.borealisgroup.com
www.borouge.com
www.waterfortheworld.net

Borstar är ett registrerat varumärke som tillhör Borealiskoncernen.
Borlink och Water for the World är varumärken som tillhör Borealiskoncernen.