Borealis historia i Stenungsund

Borealis historia börjar 1960 då Stenungsund blev Sveriges petrokemiska centrum.

2012

Den nya hamnpiren färdigställdes i november, som administreras av PetroPort AB (ägs 50/50 av Borealis och Perstorp).

2010

Borealis nya högtrycksfabrik (LD5) togs idrift.

2007

Borealis fattade beslut om att bygga en ny högtrycksfabrik (LD5)

2006

OMV/IPIC tar över Statoils ägarandel i Borealis

2005

MTBE-anläggningen konverterades till ETBE (etyl tert betyl eter)

2004

Borealis Scandinavia bildades

2000

Krackeranläggningen expanderades med 50%. Borstar PE-anläggning togs i drift

1998

OMV/IPIC tar över Nestes ägarandel i Borealis

1994

Borealis bildades med Neste och Statoil som ägare (50/50). Akzo blev ny ägare till Berol Nobel

1993

MTBE-anläggningen (metyl tert betyl eter, ersätter bly som oktanhöjare i bensin) togs i drift (Statoil)

1988

Nobel tog som ny ägare över Berol

1987

Invigning av FoU-laboratorium (Neste Polyeten)

1986

Etenterminalen togs i drift. Neste blev ny ägare av Beroxo

1985

Statoil blev ny ägare av Essos krackeranläggning

1984

Neste blev ny ägare av Unifos. Norsk Hydro blev ny ägare av KemaNord  (tidigare Fosfatbolaget)

1983

Den andra lågtrycksfabriken stod klar och togs i drift (Unifos)

1980

Komplexet utökades med Beroxo, den första propenkunden

1971 - 72

Den första lågtrycksfabriken togs i drift (Unifos)

1969

Essos andra kracker togs i drift

1967

Komplexet utökades med Fosfatbolagets PVC-fabrik

1963

Krackeranläggningen (Esso) och högtrycksfabriken (Unifos) togs i drift

1960

De första petrokemiska kontrakten (Esso, MoDo, Unifos) skrevs för byggandet av ett petrokemiskt komplex i Stenungsund