Locations / Sites

Specifieke Info Antwerpen

Bij Borealis in Antwerpen maken wij basisproducten die oplossingen bieden voor de uitdagingen van vandaag.

Er werken ongeveer 250 medewerkers, waarvan een deel instaat voor het produceren van polyethyleen en copolymeren en anderen zorgen in verschillende domeinen voor de ondersteuning van die processen. De producten worden eerst geproduceerd in de reactie afdeling en een deel wordt daarna verwerkt in de compounding afdeling. Dit polyethyleen wordt door onze klanten voornamelijk gebruikt voor draad- en kabeltoepassingen. Hoe gaat dit in zijn werk?

Van ethyleen gas tot polyethyleen copolymeren

In de reactieafdeling worden onder hogedruk en temperatuur polyethyleen copolymeren gevormd uit ethyleengas en andere monomeren, zoals acrylaten en vinylacetaat. De afdeling bestaat uit 2 gelijkaardige buisreactoren, gebouwd in 1978, die elk een kleine 60.000 ton polyethyleen copolymeer korrels produceren.

Het gas en de andere comonomeren worden met behulp van peroxides onder hogedruk (meer dan 2500 bar) en hoge temperatuur (meer dan 200°C) omgezet in polytheyleen copolymeren.

Deze polyethyleen copolymeer korrels worden dan verder verwerkt voor zeer diverse toepassingen. Het grootste deel van de producten worden verwerkt in de compounding afdeling op dezelfde site voor gebruik in draad en kabeltoepassingen. Maar de korrels zijn ook basisgrondstof voor onder meer sportschoenzolen, lagen in luchtdichte voedingswarenverpakkingen, automobieltoepassingen, constructiepanelen, enz.

Van polyethyleen tot specifieke draad - en kabeltoepassing

Bij Borealis in Zwijndrecht bevindt zich ook een compounding-eenheid waar in de kneed- en menginstallaties polyethyleen wordt verwerkt dat van de eigen reactieafdeling en van andere fabrieken wordt aangeleverd. Lijn 1 en lijn 2 werden gebouwd in 1979 en nadien volgden uitbreidingen met 2 bijkomende lijnen. Het jaarlijkse productievolume van de vier lijnen samen is 70.000 ton (vergelijkbaar met 3200 vrachtwagens van 22 ton of een rij van ongeveer 40 km vrachtwagens).

Het PE (polyethyleen) dat in onze installaties wordt behandeld is opgeslagen in containers. Die worden naar de verschillende productielijnen gebracht en daar via kantelinstallaties ontladen en getransporteerd naar voedingssilo’s. Vanaf dan kan het mengen in de verschillende lijnen beginnen. In deze productie-installaties worden anti-oxidanten (mineralen, bio-actieve stoffen) en/of additieven of vulmiddelen (om de eigenschappen te verbeteren of te veranderen) met polyethyleen gemengd. De grondstoffen worden op verschillende manieren toegevoegd en zorgen voor de specifieke eigenschappen van de producten. Hierdoor wordt polyethyleen verkregen dat voor heel specifieke toepassingen wordt gebruikt nl. isolatie, halfgeleidend en vlamvertragend materiaal voor draad en kabel (wire and cable).

Toepassingen in het dagelijkse leven

Het polyethyleen dat bij Borealis Antwerpen geproduceerd wordt, vind je terug in heel wat dagelijkse toepassingen, al sta je er niet altijd bij stil. Zo is de isolatie rond de meeste elektriciteits- en communicatiekabels bijna altijd van dit type polyethyleen. Het voordeel van deze isolatielaag is bijvoorbeeld dat kabels nu ondergronds of in de zee gelegd kunnen worden.

Samengevat: de hele organisatie staat in voor de productie van typische draad- en kabeltoepassingen die we dagelijks gebruiken en die ons leven een stuk aangenamer maken. Het is belangrijk dat we met kunststoffen, die ons leven zo kunnen verrijken, zorgvuldig omgaan. Plastic zomaar ergens dumpen en als zwerfvuil achterlaten, kan niet! Door hergebruik en recyclage kan het een tweede leven krijgen en zo opnieuw een meerwaarde betekenen.