Locations / Sites
Terug naar het Nieuws

Borealis legt bouwwerkzaamheden in Kallo tijdelijk stil na ernstige beschuldigingen aan het adres van de aannemer en blijft Belgische autoriteiten steunen bij het ophelderen van de zaak

De hervatting van de werkzaamheden aan het megaproject is uitgesteld om voldoende tijd te laten voor onderzoek en aanvullende maatregelen inzake sociale naleving

In het licht van recente ontwikkelingen en mediaberichten over vermeende wanpraktijken door aannemer IREM op de bouwwerf van de nieuwe fabriek propaandehydrogenatie (PDH) in Kallo, heeft Borealis op 27 juli besloten om de bouw van die fabriek drie dagen stil te leggen en het contract met IREM-Ponticelli, de aannemer die verantwoordelijk is voor de piping en mechanische bouwwerken van de PDH-fabriek, te schorsen. Aangezien het onderzoek van de zaak en de uitvoering van aanvullende maatregelen nog steeds bezig is, heeft Borealis op 1 augustus 2022 besloten de heropstart van de bouwwerken in Kallo tot nader order uit te stellen. De werkzaamheden zullen geleidelijk aan hervatten.

Borealis werkt met gespecialiseerde bouwbedrijven aan grote bouwprojecten en betaalt marktconforme prijzen volgens West-Europese normen. Contracten met zakenpartners en aannemers bevatten clausules die hen verplichten alle toepasselijke wetten na te leven, in het bijzonder de sociale wetten.

In het specifieke geval van dit PDH-megaproject in Kallo, heeft Borealis een contract met IREM voor de uitvoering van werkzaamheden en heeft zij in de overeenkomst de clausules opgenomen die van toepassing zijn op alle zakelijke partners, met inbegrip van de gedragscode inzake bedrijfsethiek.

Eind juni 2022 zijn Belgische sociale inspecteurs ter plaatse gekomen en hebben standaardcontroles verricht naar een aantal werkzaamheden op de bouwwerf. Het team dat bij deze controle betrokken was, werkte volledig mee en was op geen enkel moment op de hoogte van beschuldigingen van mensenhandel.

Pas nadat de Belgische autoriteiten half juli hadden ingegrepen, werd het voor Borealis duidelijk dat er sprake was van mogelijke grootschalige sociale fraude. De omvang van de sociale fraude en de vermeende mensenhandel was voorheen niet duidelijk, en werd pas later duidelijk in bijzonder alarmerende persberichten eind juli 2022.

Borealis voert een nultolerantiebeleid wanneer de veiligheid van zijn eigen medewerkers en die van aannemers in gevaar gebracht wordt en veroordeelt elke vorm van mensenrechtenschending ten stelligste. Daarom heeft Borealis het contract met IREM-Ponticelli op 27 juli 2022 onmiddellijk geschorst wegens de vermeende schending door IREM van verscheidene contractbepalingen en het lopende onderzoek door de sociale toezichthoudende autoriteit. Borealis onderzoekt deze zaak met de hoogste prioriteit en werkt nauw samen met de sociale inspectie om het onderzoek vooruit te helpen. Daarnaast heeft Borealis een extern advocatenkantoor ingeschakeld om de zaak te analyseren.

"In lijn met onze Goal Zero-aanpak zetten we momenteel bijkomende sociale controles op om elk mogelijk gebrek aan controle door aannemers zo snel mogelijk op te sporen en aan te pakken", zegt Wim De Smet, Borealis Kallo site manager. "Borealis veroordeelt elke vorm van mensenrechtenschending. Daarom hebben wij besloten de bouw van ons megaproject in Kallo tijdelijk stil te leggen tot alle aanvullende maatregelen zijn getroffen."

EINDE

Media contacts:

Borealis Corporate Communications:
Virginia Wieser
Senior Manager, Corporate Communications, Brand & Reputation
tel.: +43 1 22 400 772 (Vienna, Austria)
e-mail: media@borealisgroup.com
Borealis Communications Belgium:
Anne Cornelissen
Expert Communications
tel.: +32 475 56 02 31 or + 32 11 45 90 66 (Belgium)
e-mail: anne.cornelissen@borealisgroup.com


Documenten om te downloaden
220804 NEWS Borealis Kallo update NL Engels, Duits, Dutch
Media Contact
Anne Cornelissen
Communications Specialist

Latest News

Persbericht – 23/05/2023

Borealis en IINO Lines ondertekenen chartercontract op lange termijn voor Oceanus Aurora, een op maat gebouwd ultramodern lpg-schip

Lees meer

Persbericht – 02/05/2023

Borealis lanceert portefeuille van circulaire plastomeren en elastomeren op basis van hernieuwbare grondstoffen

Lees meer

Nieuws – 28/04/2023

Heraanbesteding van bouwwerken in Kallo afgerond

Lees meer

Nieuws – 23/01/2023

Over de zaak-Kallo

Lees meer

Persbericht – 12/01/2023

Borealis verwerft een meerderheidsbelang in Renasci om de transformatie naar een circulaire economie te versnellen

Lees meer

Persbericht – 02/01/2023

Borealis en YILDIRIM kondigen de voltooiing aan van de verkoop van de deelneming van Borealis in Rosier SA aan YILFERT Holding van de YILDIRIM Groep

Lees meer

Persbericht – 07/12/2022

Borealis en Eneco ondertekenen nieuwe stroomafnameovereenkomst (PPA) voor hernieuwbare elektriciteit van offshore windpark Seastar, onderdeel van SeaMade-complex

Lees meer

Persbericht – 08/11/2022

Borealis en YILDIRIM kondigen een bindende overeenkomst aan voor YILFERT om een verplicht overnamebod uit te brengen, gevolgd door een uitkoopbod op Rosier SA

Lees meer

Persbericht – 03/10/2022

Borealis herstart PDH-bouwwerf Kallo met Ponticelli als aannemer

Lees meer