Locations / Sites
Terug naar het Nieuws

Borealis verlengt de stilstand voor zijn propaandehydrogenatiefabriek (PDH) constructiesite in Kallo

De herstart van het megaproject wordt uitgesteld om voldoende tijd te hebben voor onderzoek en om aanvullende maatregelen in te stellen

In het licht van recente ontwikkelingen en nieuwsberichten over vermeende wanpraktijken bij een van de aannemers op de bouwwerf voor de nieuwe propaandehydrogenatiefabriek (PDH) in Kallo, heeft Borealis op 27 juli beslist om een stilstand van drie dagen af te kondigen voor haar PDH-bouwwerf in Kallo en om het contract te schorsen met IREM-Ponticelli, de aannemer die verantwoordelijk is voor de pijpleiding-mechanische werken voor de bouw van het nieuwe PDH-project.

Borealis heeft besloten aanvullende sociale controles uit te voeren om een mogelijk gebrek aan controle door sommige aannemers te verhelpen. Aangezien het grondige onderzoek en de uitvoering van bijkomende vereiste maatregelen nog steeds aan de gang zijn, heeft Borealis besloten om de stilstand van haar PDH-bouwwerf in Kallo te verlengen tot nader order. Het opstarten zal dan geleidelijk worden hervat.

Borealis heeft een nultolerantie voor elke vorm van wanpraktijken en heeft daarom het contract met IREM-Ponticelli geschorst op basis van de schending door IREM van verschillende contractuele bepalingen en het lopende onderzoek door de Sociale Inspectie. Borealis onderzoekt deze zaak met de hoogste prioriteit en zal nauw blijven samenwerken met de Sociale Inspectie om hun onderzoek voort te zetten. Het bedrijf onderzoekt de geuite bezorgdheden grondig om de gepaste maatregelen te kunnen nemen.

"We zijn momenteel bezig met het opzetten van aanvullende sociale controles om een mogelijk gebrek aan controle door sommige aannemers te verhelpen en elk risico op niet-naleving te voorkomen, in lijn met onze Goal Zero-benadering. Dit voortdurende streven naar nul incidenten is er niet alleen voor de veiligheid, maar ook voor naleving van de geldende sociale regels,” licht Wim De Smet, Locatie Leider van Borealis Kallo toe, “Wij veroordelen elke vorm van schending van de mensenrechten. Daarom hebben we besloten om de bouw van ons megaproject in Kallo on hold te zetten tot alle aanvullende maatregelen zijn genomen."

Documenten om te downloaden
220801 NEWS Kallo status update NL Engels, Dutch
Media Contact
Virginia Wieser
Senior Manager, Corporate Communications, Brand & Reputation
+43 1 22 400 772
media@borealisgroup.com
Anne Cornelissen
Communications Specialist

Verwant Nieuw

Persbericht – 08/11/2022

Borealis en YILDIRIM kondigen een bindende overeenkomst aan voor YILFERT om een verplicht overnamebod uit te brengen, gevolgd door een uitkoopbod op Rosier SA

Lees meer

Persbericht – 03/10/2022

Borealis herstart PDH-bouwwerf Kallo met Ponticelli als aannemer

Lees meer

Persbericht – 26/09/2022

Borealis en YILDIRIM hebben een bindende overeenkomst getekend over de verwerving van de aandelen van Borealis in Rosier door Yildirim

Lees meer

Nieuws – 18/08/2022

Borealis schrijft de meerderheid van contracten voor de bouw van de PDH-fabriek in Kallo opnieuw uit, na beëindiging van alle contracten met Irem

Lees meer

Persbericht – 10/08/2022

Borealis bevestigt haar voornemen om een uitkoopbod uit te brengen op Rosier

Lees meer

Persbericht – 04/08/2022

Borealis legt bouwwerkzaamheden in Kallo tijdelijk stil na ernstige beschuldigingen aan het adres van de aannemer en blijft Belgische autoriteiten steunen bij het ophelderen van de zaak

Lees meer

Persbericht – 27/07/2022

Borealis schorst contract met IREM-Ponticelli en kondigt driedaagse stilstand aan op werf in Kallo

Lees meer

Persbericht – 26/07/2022

Borealis eist opheldering na berichten over mensenhandel op bouwwerf Kallo

Lees meer

Persbericht – 01/07/2022

Wim De Smet benoemd tot Location Leader voor Borealis in Antwerpen en Kallo, België

Lees meer