Download lijst
Locations / Sites

Financieel

Belangrijkste cijfers en ratio’s Q4 2017 Q4 2016 BJ 2017 BJ 2016
Netto-omzet(in miljoen euro)1,8521,8037,5647,218
Totale verkoop*(in miljoen euro)2,1752,2699,0698,768
Nettowinst(in miljoen euro)2472391,0951,107
Vermindering / (vermeerdering) van 
de rentendragende nettoschuld
(in miljoen euro)335157(140)445
Hefboomwerking%12%10%

* Nettoverkoop van Borealis plus pro-rataverkoop van bedrijven geconsolideerd tegen het eigen vermogen