Download list
Locations / Sites

Idag fredagen den 24 maj kommer arbete att pågår vid spolplattan på Borealis krackeranläggning, vilket kan medföra lukt i närliggande område. Arbetet medför ingen fara för allmänheten.