Locations / Sites

Onze visie op circulaire economie

Achtergrond

Door hun ongeëvenaarde eigenschappen en lage kosten zijn plastics het werkpaard van de moderne economie. Elke dag komt bijna iedereen overal plastics tegen, met name plasticverpakkingen.

Het gebruik van plastics is de afgelopen 50 jaar vertwintigvoudigd en men verwacht dat het de komende 20 jaar opnieuw zal verdubbelen. Hoewel plastics veel voordelen hebben, zoals hun veelzijdigheid, duurzaamheid, veiligheid en lichtheid, worden de nadelen van de huidige waardeketen voor plastics steeds duidelijker. Na het eerste gebruik komen de meeste plasticverpakkingen terecht op een stort of worden ze gedumpt, waarbij er weinig gerecupereerd wordt. Hierdoor loopt de economie jaarlijks 80 tot 120 miljard dollar mis, wat neerkomt op 95% van de materiaalwaarde van plasticverpakkingen. Dit maakt de huidige plasticeconomie puur lineair. Natuurlijke hulpbronnen worden gewonnen om producten te maken, die worden gebruikt en vervolgens weggegooid. Economische groei in een lineaire economie vergt daarom een steeds groter gebruik van eindige natuurlijke hulpbronnen.

Bovendien ontsnappen plasticverpakkingen te vaak aan afvalinzamelsystemen. Het dumpen en zwerfafval als gevolg hiervan beschadigt ecosystemen zoals de oceaan en brengt aanzienlijke economische kosten met zich mee (zie onze visie over Zwerfafval in zee voor meer informatie over dit onderwerp).

Maar er doet zich een kans voor: we kunnen materialen efficiënter maken door er minder van te gebruiken, door het materiaal dat we gebruiken te hergebruiken of recycleren en door over te schakelen op hernieuwbare grondstoffen in plaats van fossiele grondstoffen. Dit model van de circulaire economie zal beter zijn voor de economische groei en het milieu; tegelijk kan de maatschappij blijven genieten van de vele voordelen van plasticverpakkingen.

Onze visie

Plastics zijn te waardevol om weg te gooien

De innovatieve plastics die we ontwikkelen, pakken grote wereldwijde uitdagingen aan, waaronder klimaatverandering, water- en energiegebruik, gezondheid, bescherming en behoud van voedsel, en afval en recyclage. Plastics zijn te waardevol om weg te gooien en we staan volledig achter de overgang naar een circulaire economie voor plastics.

Een hoeksteen van een circulaire economie is ontwerpen met het oog op recycleerbaarheid, waarbij de mogelijkheid om een product te recycleren deel uitmaakt van het ontwerp. Dat helpt de circulatie van materiaal voor recyclage en hergebruik te optimaliseren. Hieronder wordt dit verder besproken. Samen met onze partners uit de waardeketen stimuleren we ook verandering om herbruikbare en 100% recycleerbare verpakkingen mogelijk te maken en moeilijk te recycleren materialen te vervangen.

Daarnaast pleiten we voor de gescheiden inzameling van alle plastics en de beste opties voor het einde van hun nuttige levensduur. Om de overgang naar een circulaire economie te ondersteunen, willen we inzamelings-, sorteer- en recyclagevergoedingen zien die variëren naargelang de werkelijke kosten en recycleerbaarheid van plasticafval. Deze vergoedingen zouden worden gefinancierd door regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Na een proeftijd moet een aanzienlijke heffing worden toegepast op niet-gerecycleerde verpakkingen.

We zullen een actieve rol spelen bij de overgang naar een circulaire economie

Als leider in de polyolefinensector (PO) is het voor ons toekomstige succes essentieel dat we actief de overgang naar een circulaire economie ondersteunen. Onze strategie voor onze PO-activiteiten zal ons stap voor stap naar een circulaire economie brengen, waarbij de focus in eerste instantie ligt op de commercialisering van mechanische recyclage en het toenemende gebruik daarvan. We kijken ook naar andere technologieën zoals chemische recyclage, om een circulaire economie mogelijk te maken voor afval dat niet mechanisch kan worden gerecycleerd.

De actieve betrokkenheid van stakeholders en samenwerking met regelgevende besluitvormers en de hele waardeketen zijn belangrijke elementen van een circulaire economie. Om de overgang van de sector naar een circulaire economie te ondersteunen, zijn we actief lid van verenigingen zoals het Polyolefin Circular Economy Platform, CEFLEX en de Ellen MacArthur Foundation. Wij zijn een van de slechts twee producenten die werden uitgenodigd om het Global Commitment van de Foundation te ondertekenen om plasticafval aan de bron te elimineren.

Het model van de circulaire economie biedt ons de kans om te groeien

De succesvolle overgang naar een circulaire economie zal voor ons nieuwe groeimogelijkheden bieden.

We waren de eerste PO-producent die recyclagebedrijven overnam. Dit betekent dat we niet alleen meer dan 40 jaar ervaring hebben in polymeerwetenschappen, compounding en onderzoek & ontwikkeling, maar ook meer dan 20 jaar ervaring in recyclage. Hierdoor zijn we goed geplaatst om onze recyclageoutput en de circulariteit van PO te verhogen.

We werken ook samen met partners in de waardeketen om onze recyclagecapaciteiten te versterken. Zo hebben we strategische partnerschappen met OMV om chemische recyclage te bevorderen en met Erema voor mechanische recyclage. Dit helpt onze groeistrategie en strategische positie in een circulaire economie vooruit.

Om de impact van onze activiteiten in de circulaire economie te vergroten, hebben we het EverMinds™-platform in het leven geroepen. EverMinds™ moet stakeholders samenbrengen om voortdurend onze technologieën en productportfolio te innoveren, waarbij de circulariteit van plastics centraal staat. Het is een katalysator voor betere economische, ecologische en maatschappelijke resultaten en een inspiratie die ons eraan herinnert om altijd te handelen met de levenscyclus van materialen in het achterhoofd.

Technologie is essentieel voor ons vermogen om te groeien. Borcycle™, onze evoluerende recyclagetechnologie, zal afvalstromen op basis van PO omzetten in veelzijdige oplossingen met een toegevoegde waarde. Het combineert geavanceerde technologie met ons erfgoed op het gebied van polymeren en innovatie. Dat levert baanbrekende circulaire oplossingen op voor een breed scala aan veeleisende toepassingen in verschillende sectoren.

Het ontwerp van plasticproducten is cruciaal

Plasticproducten moeten bewust worden ontworpen opdat ze over hun hele levenscyclus, inclusief het einde van hun levensduur, zo efficiënt mogelijk gebruik maken van hulpbronnen en toch hun doel effectief vervullen. Om dit concept te promoten, ontwikkelden we onze 10 Gedragscodes voor Design for Recyclability. Die helpen ontwerpers van plasticverpakkingen rekening te houden met het levenseinde van het product.

Idealiter moeten producten zo worden ontworpen dat ze kunnen worden hergebruikt of mechanisch gerecycleerd. Waar dit niet mogelijk is, moet de nadruk liggen op chemische recyclage en vervolgens energieterugwinning. Bij de keuze van hergebruik, recyclage of terugwinning van energie moet rekening worden gehouden met de gevolgen voor het milieu (zoals koolstofdioxide-emissies), de kosten, geschikte toepassingen voor teruggewonnen materialen en marktvereisten. Er kunnen ook andere inschattingen nodig zijn, zoals de tendens dat plastics voor eenmalig gebruik eindigen als afval in het milieu (zie onzevisie over Plastics voor eenmalig gebruik). Bovendien mogen de efficiëntie en prestaties van hulpbronnen niet in het gedrang komen om deze circulariteit te bereiken.

Om een onbevooroordeelde en professionele beoordeling van onze levenscyclusanalyses en andere certificeringsprocessen te garanderen, werken we samen met externe certificeringsinstanties.

We hebben een overeengekomen aanpak nodig om de gerecycleerde inhoud te berekenen

De gerecycleerde inhoud wordt een belangrijke producteigenschap in een circulaire economie. Controleketens zijn nodig om de gerecycleerde inhoud te traceren en duurzaamheid in de waardeketen in het algemeen te bevorderen.

De massabalansboekhouding is een manier om de materiaalstroom door de waardeketen te traceren. We zijn van mening dat gerecycleerde inhoud die wordt toegewezen met behulp van een massabalans, moet worden behandeld als gelijkwaardig aan direct toegewezen gerecycleerde inhoud, aangezien deze evengoed de circulaire economie bevordert. Deze behoefte aan toewijzing is afhankelijk van de markt en houdt geen verband met de gebruikte recyclagetechnologie.

We steunen de creatie van een regelgevend kader en algemeen aanvaarde normen, die ervoor zorgen dat de massabalans van grondstoffen op dezelfde manier wordt ondersteund als de gescheiden balans. Certificering moet het uniforme gebruik van de massabalansbenadering ondersteunen.

De massabalans zal de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor chemische recyclage mogelijk maken.

Duurzaamheid

Heb je een vraag?

Neem contact op