Products
Downloads
Locations / Sites
Contacts
Download list

Job Search

Want to be part of the team? Borealis is committed to making new discoveries – and that includes finding pioneering members to join our team.

Driftingenjör, Krackern

 • Location: Sweden, Stenungsund
 • Type: Permanent
 • Application Deadline: 31/03/2019
 • Hours: Full-time

Apply now

Vi söker en Driftingenjör till krackerns Tekniska Produktionsteam.

Som Driftingenjör är du del av ett gott team och är ”anläggningsägare” för din area. Du har det tekniska ansvaret för driften inom din area och bistår produktionsteamen med ditt kunnande. I rollen ingår att arbeta för att uppfylla målen med avseende på HMS&K, produktionsresultat och kostnader.

Du kommer att…

 • Tillförsäkra att alla HMS&K normer efterlevs inom arean och arbeta för ständig förbättring av resultaten.
 • Tillförsäkra hög teknisk standard/säkerhet inom arean.
 • Ansvara för och aktivt leda beslutsprocesser inom arean (drift/underhållsplaner, tekniska frågor, kostnadsutveckling, sätta mål och följa upp resultat)
 • Ansvara för att produktionsteamen har de riktlinjer och instruktioner som behövs för drift av anläggningen (bl.a. säkerställa att driftsmanualer, instruktioner och flödesscheman är uppdaterade).
 • Ansvara för optimering av energiförbrukning, kemikalier och andra förnödenheter, samt driftsoptimering inom arean.
 • Samordna och prioritera dagligt och långsiktigt underhåll tillsammans med mekanisk arbetsledare samt underhållsingenjör.
 • Bidrar aktivt i frågor angående processutveckling och investeringsbehov och bistår övriga enheter inom företaget med kompetens inom arean.
 • Löpande följa upp produktionen inom arean.

Kunskap, Färdighet och Erfarenhet

 • Teknisk högskola eller motsvarande kompetens, eller gymnasieutbildning med lång erfarenhet
 • Flera års erfarenhet inom processindustri
 • Goda kunskaper inom skydd och säkerhet
 • Goda tekniska kunskaper om krackerprocessen
 • Intresse för produktionstekniska frågeställningar och utveckling
 • Företagsekonomisk förståelse
 • God kommunikationsförmåga
 • Kunskap kring arbetsmiljölagstiftning
 • PC-vana
 • Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift

Egenskaper

 • Analytiskt tänkande
 • Expertis
 • Teamwork och samarbete
 • Initiativtagande
 • Målmedvetenhet
 • Ordning och kvalitetsmedvetande

Om du har några frågor får du gärna kontakta:

Linda Hagerskans, Manager Technical Production HC, telefon +46 (303) 87205

Lilian Ilanner, HR Talent Acquisition Specialist, telefon +46 (0)303 86378.

Hoppas du är intresserad av rollen och sök gärna så snart som möjligt; dock senast den 31 mars 2019.

Ansökan görs via ”Apply Now”.

Apply now

Contacts

+46 (0)303 86378
Lilian Ilanner, Talent Acquisition Specialist, HR