Products
Downloads
Locations / Sites
Contacts
Download list

Job Search

Want to be part of the team? Borealis is committed to making new discoveries – and that includes finding pioneering members to join our team.

Milieu specialist (m/v) HSE Beringen

 • Location: Belgium, Beringen
 • Type: Permanent
 • Application Deadline: 07/05/2018
 • Hours: Full-time

Apply now

De functie

 • Je bent betrokken bij de ontwikkeling en de opvolging van het milieubeleid van Borealis en werkt samen met de leden van de hiërarchische lijn m.b.t. de identificatie van de gevaren in dat vakgebied.
 • Je geeft advies m.b.t. milieuaspecten bij projecten en/of wijzigingen aan installaties en ziet erop toe dat de milieuvoorschriften in de locatie worden nageleefd.
 • Je stelt jouw expertise ter beschikking in de locatie.
 • Je voert GAP analyses uit van Vlaamse, Federale en Europese wetgeving, om te besluiten welke acties al dan niet nodig zijn om in overeenstemming te zijn met geldende wetgeving.
 • Je waakt over de uitvoering van de voorgeschreven emissiemetingen en registratie van de resultaten met toetsing aan de voorwaarden
 • Je rapporteert aan de Milieuverantwoordelijke België/Geleen

 

Kennis, vaardigheden & ervaring

 • Je bent in het bezit van een universitair diploma of gelijkwaardige opleiding.
 • Je beschikt over een niveau milieucoördinator A of B
 • Je hebt een praktijkervaring van minstens 5 jaar in de petrochemische sector.
 • Je spreekt vloeiend Nederlands, Engels, hebt noties Frans/Duits.
 • Je hebt een goede kennis van de standaard Borealis software (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, SAP,…).

 

Taken

 • Je werkt proactief mee aan wettelijke taken en rapportages met strikt respecteren van deadlines (VMM aangiftes, verpakkingsafval, IMJV, verslag MC, ADR verslag, afvalregister,…).
 • Je staat in voor begeleiding van bezoek, externe audits en controles voor milieuhandhaving (AMI, andere overheden)
 • Je bent bereid om als interne auditor op te treden
 • Je werkt samen met externe deskundigen voor opstellen van verschillende dossiers, uitvoeren van verplichte meetcampagnes (vb omgevingsvergunning, bodem, water,…)
 • Je werkt nauw samen met andere afdelingen om wettelijke conformiteit te garanderen (vb keuringen, inspecties, emissiemetingen)
 • Je treedt op als milieu-vertegenwoordiger in werkgroepen, bij risicoanalyses en indienstnames en ondersteunt incident onderzoeken.
 • Je bent betrokken bij het goedkeuringsproces bij de aankoop van nieuwe chemicaliën.
 • Je volgt de voorziene opleidingen, intern of extern, om taken efficiënt en volgens de meest recente stand van de relevante wetgeving uit te voeren.
 • Je werkt mee aan het optimaliseren, updaten en opstellen van nieuwe VGM-procedures.
 • Je geeft training en stelt in overleg trainingspakketten op in het kader van de VGM-opleidingsmatrix, de systemen, de procedures en de programma’s van jouw vakgebied.
 • Je werkt de toevertrouwde projecten/opdrachten op groepsniveau uit.
 • Je voert energie-, milieu- of veiligheidsrondgangen/audits uit en rapporteert de bevindingen.
 • Je vervangt/vertegenwoordigt de milieucoördinator tijdens zijn/haar afwezigheid en kan als woordvoerder voor zijn/haar expertise optreden in contacten met externe organisaties/overheden.

 

Gedrag

 • Je beschikt over communicatie-, negotiatie- en presentatietechnieken.
 • Je werkt planmatig en zelfstandig. Tegelijk ben je een teamspeler.
 • Je hebt een goed time management
 • Service verlenen aan Borealis en haar medewerkers is je topprioriteit.
 • Je ondersteunt de lijnorganisatie met advies, opvolging en organisatie/coördinatie van activiteiten en externe diensten.
 • Je vertegenwoordigt de afdeling op een professionele manier bij interne en externe contacten en bouwt mee aan een positieve teamingesteldheid en profileert je als lid/vertegenwoordiger van het Belgisch VGM-team.
 • Je gedraagt je tijdens het uitvoeren van de activiteiten voortdurend als voorbeeld op het vlak van VGM.
 • Je zorgt voor voldoende veiligheids-, milieu- en energiebewustzijn in de organisatie.
 • Je neemt onmiddellijk actie over elke probleemstelling of gedrag dat niet in lijn ligt met het VGM-beleid, dit om schade aan mensen, vaste activa en omgeving te vermijden en rapporteert deze in het bestaande meldingssysteem Synergi.
 • Je helpt collega’s om hun VGM-vaardigheden te verbeteren en houdt hen op de hoogte i.v.m. wijzigende of nieuwe wetgevingen m.b.t. het vakgebied.
 • Je ondersteunt en gidst collega’s om de afdelings- en locatiedoelstellingen te verwezenlijken.
 • Je onderhoudt de contacten met alle afdelingen aangaande VGM en ondersteunt hen hierin.
 • Je kan duidelijk hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden.
 • Je kan wetgeving op een duidelijke beknopte manier weergeven met definiëring van richtlijnen voor de implementatie in de organisatie
 • Je houdt er een zorgvuldige administratie op na.

 

Samenvatting persoonlijke gedragskenmerken

VGM&K bewustzijn,  analytisch denken, vakbekwaamheid,  integriteit, teamwerk & coöperatief, resultaatgerichtheid, conceptueel denken, flexibiliteit, impact en invloed, initiatief nemend, organisatorische bewustheid

 

Startdatum: zo snel mogelijk

 

Voor meer gedetailleerde informatie over de functie kan je contact opnemen met Ann Van Assche, Expert, Environment BER/KA/ANTCO, Group HSE. ann.vanassche@borealisgroup.com

Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan de meeste vereisten, solliciteer dan online.

De HR contactpersoon voor deze functie is Kathleen Cruysberghs: kathleen.cruysberghs@borealisgroup.com

Apply now