Downloads
Locations / Sites
Contacts
Download list

Cookies on the Borealis website If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website.
If you would like to change your preferences you may do so by following these instructions. Cookie Policy

Accept

Job Search

Want to be part of the team? Borealis is committed to making new discoveries – and that includes finding pioneering members to join our team.

Underhållsingenjör Krackern-El

 • Location: Sweden, Stenungsund
 • Type: Permanent
 • Application Deadline: 07/01/2018
 • Hours: Full-time

Apply now

Borealis AB

Borealis AB, som ingår i den internationella koncernen Borealis Group, med huvudkontor i Wien, tillverkar plast i världsklass. I Stenungsund har vi även en Krackeranläggning som i huvudsak tillverkar råvaran till plasten. Vi är cirka 1000 anställda och är belägna i Stenungsund, strax norr om Göteborg. Vi söker nu medarbetare till Underhållsorganisationen.

Rollens ändamål

Elanläggningarna vid Borealis i Stenungsund består av ett stort antal hög- och lågspänningsställverk (400V till 44 kV) samt motordrifter upp till 28 MW storlek. Vi är en av Sveriges enskilt största elförbrukare. Rollens ändamål är att upprätthålla specialistkompetens avseende elanläggningen i syfte att utveckla utrustningens tillförlitlighet mot en ur drifts-, säkerhets- och kostnadssynpunkt optimal nivå, samt säkra detta vid nyprojektering.

Bidrag

 • Är organisatoriskt underställd Underhållschef (PA Manager )
 • Bidrar till att företaget bibehåller en ledande ställning inom teknikområdet.
 • Ansvarar för FU programmens tekniska innehåll samt ge input till optimering av programmet.
 • Ansvarar för anläggningens drift och skötsel.
 • Är övergripande eldriftsledare
 • Tillser att elanläggningen uppfyller kraven i lagar, förordningar, externa och interna elföreskrifter och lokala säkerhetsregler.
 • Tillser att den lagstagade periodisk och särskild kontroll utföres
 • Utföra rullande besiktning av elanläggningen.
 • Utföra granskning av underlag samt besiktning av nyinstallation för att säkerställa god operabilitet.
 • Är underhållsavdelningens representant vid nyprojektering och upphandling av ny utrustning.
 • Medverkar till att förebygga skador och haverier på elanläggningen för att på så   sätt säkerställa en hög tillgänglighet på produktionsanläggningarna
 • Tar fram kostnadsunderlag för de utrustningsförändringar som behövs göras för att optimera underhållskostnaderna.
 • Ansvarar för uppföljning av fastställda KPI:er m.m.
 • Analyserar arbetsmetoder och strategier.
 • Analysera driftutfall, fel och störningar på elanläggningen och tar fram underlag för förändringar/förbättringar av utrustning och arbetsmetoder.
 • Specificera reservdelsbehov, beställningstexter, samt optimera lagernivå.
 • Medverkar till ett modernt miljötänkande.
 • Medverkar i planerade stopp
 • Ger teknisk support i samband med oplanerade stopp.
 • Utför riskvärdering inom ansvarsområdet.

Kunskap, Färdighet och Erfarenhet

 • Högskoleingenjör inom elområdet eller likvärdig utbildning.
 • Några års relevant erfarenhet av underhållsarbete.
 • God kännedom om standards inom disciplinen.
 • God kännedom om lågspännings- och mellanspännings installationer.
 • God kännedom om Ex-miljö
 • Har Fullständig auktorisation (allmän behörighet) som elinstallatör eller likvärdig kunskap
 • Erfarenhet från petrokemiska anläggningar är meriterande. 
 • Kännedom om DCS/PLC system.
 • Har allmän behörighet som elinstallatör eller möjlighet att erhålla denna.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska – tal och skrift. 

Egenskaper

 • Analytiskt tänkande
 • Teamwork och samarbete
 • Initiativtagande
 • Målmedvetenhet
 • Ordning och kvalitetsmedvetande

 

Apply now

Contacts

+46 (0)30386882
Anders Gadd, HR Area Mgr