Locations / Sites

Räddningstjänsten är på plats på Borealis på grund av rökutveckling i en brandvattenpump.

Situationen är under kontroll.

Ingen fara för allmänheten föreligger.