Download lijst
Locations / Sites
Ga terug

Onderhoudswerken Borealis Kallo vanaf 31 januari

Tussen 31 januari en 20 mei gaan wij al onze fabrieken stilleggen om onderhouds- en aanpassingswerken te doen, die onmogelijk kunnen gebeuren terwijl we in productie zijn. Wij onderhouden onze fabrieken voortdurend, maar elke 3 jaar nemen we ze allemaal voor een langere periode uit dienst en maken ze leeg om bepaalde werken en keuringen te kunnen doen, waardoor onze installaties voortdurend verbeterd worden.


Vanaf 31 januari nemen we de propyleenfabriek (Dehy1) uit dienst en vanaf 11 maart de polypropyleenfabriek (PP3). Het volledig stilleggen van de fabriek vraagt enkele dagen tijd. Het stopzetten van de productie-eenheden gebeurt op een veilige manier. Dit kan gepaard gaan met intermitterend affakkelen en mogelijke geluidshinder door ontsnappende stoom. Wij zullen alles in het werk stellen om dit tot een minimum te herleiden en zo de overlast te beperken.
Het einde van onze onderhoudswerkzaamheden is gepland rond 11 april voor Dehy1 en rond 20 mei voor PP3. De fabriek terug opstarten verloopt in fases en ook dan zullen we opnieuw de nodige aandacht besteden aan het beperken van eventuele hinder.


Mocht u nog vragen hebben, kan u altijd contact opnemen op het algemene nummer van Borealis Kallo op 03/570 52 11. Dit is het centraal telefoonnummer van de bewakingsagenten die u graag bijkomende informatie zullen verstrekken.