Locations / Sites

Terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatu

Terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön ja laatuun liittyvät asiat ovat Borealiksen toiminnassa avainasemassa. Niissä pyritään jatkuvaan parantamiseen ja kehitystä seurataan erilaisin mittarein. Borealis on sitoutunut kemianteollisuuden turvallisuuden parantamiseen tähtääviin Kestävän kehityksen suunnannäyttäjä / Responsible Care® -periaatteisiin.

Borealiksen periaatteet

  • Uskomme, että liiketoiminnassa menestyminen vaatii erinomaista terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden hoitoa.
  • Vähennämme jatkuvasti toimintojemme ympäristövaikutuksia.
  • Toimitamme ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia tuotteita.
  • Vaadimme kaikilta Borealiksessa toimivilta HSE osaamista, menettelytapojemme tuntemista sekä toimimista niiden mukaisesti.
  • Otamme oppia sekä poikkeamista että parhaista käytännöistä ja menettelytavoista.
  • Terveelliset työskentelyolosuhteet ovat toimintamme perustana.
  • Työskentelemme vain ja ainoastaan turvallisesti.

Terveys ja turvallisuus

Borealiksella tehdään jatkuvasti määrätietoista työtä korkean turvallisuuskulttuurin ylläpitämiseksi. "Työskentelemme vain ja ainoastaan turvallisesti" –periaate ohjaa työskentelyä ja tavoitteena on nolla eli tapaturmaton työpaikka.

Teemme kaiken mahdollisen varmistaaksemme turvallisen ja terveellisen työympäristön omalle henkilöstölle ja palvelutoimittajille. Terveellinen ja turvallinen työympäristö ei tule sattumalta, sen eteen tehdään töitä joka ikinen päivä!

Ympäristö

Borealiksella tehdään systemaattista ja pitkäjänteistä ympäristötyötä. Perustana on tärkeimpien ympäristönäkökohtien määrittely ja jatkuva parantaminen määritellyillä alueilla. Borealiksen merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat hiilivetyjen (VOC), typen oksidien (NOx) ja hiilidioksidin (CO2) päästöt ilmaan sekä soihdutukset, jätteet ja jätevedet.

Energia

Borealiksen tuotantoprosesseihin kuluu paljon energiaa ja siksi energianäkökohdat ovat yritykselle tärkeitä. Borealiksen tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta 20 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2015. Porvoon Borealiksella on oma energianhallintajärjestelmä ja laitosten energiatehokkuutta ja tavoitteiden saavuttamista seurataan jatkuvasti. Toimipaikalla toteutetaan jatkuvasti energiatehokkuutta parantavia investointihankkeita. Borealis on myös sitoutunut Kemianteollisuuden asettamaan tahtotilaan hiilineutraali kemia 2045. Borealiksen tavoiteena on, että vähintään 50 % polyolefiini- ja hiilivety- & energiatoimialoilla kulutetusta sähköstä perustuu uusiutuviin lähteisiin vuoteen 2030 mennessä. Borealis on solminut kaksi pitkäaikaista tuulisähkön hankintasopimusta tuulivoimayhtiö Ilmatar Energyn kanssa. Sopimuksen myötä noin 13 % Borealiksen Porvoon tuotantolaitosten kokonaissähkönkulutuksesta katetaan tulevaisuudessa uusiutuvista lähteistä.

Laatu

Borealiksen toiminta Porvoossa on sertifioitu laatu ISO9001-, ympäristö ISO14001- ja työterveys ja turvallisuus OHSAS18001 -standardien mukaisesti. Vastuu laadusta ja asiakastyytyväisyydestä kuuluu jokaiselle Borealiksella työskentelevälle ja toimintaa kehitetään jatkuvasti henkilöstön aktiivisella havainnoinnilla ja raportoinnilla sekä mm. asiakaspalautteen pohjalta.