Latauslista
Locations / Sites

Rakenne ja omistajat

Borealiksen omistavat abudhabilainen Mubadala Investment Company (64 %) ja integroitu, kansainvälinen öljy- ja kaasuyhtiö OMV Aktiengesellschaft (36 %).

Yhtiön taustavoimat

Mubadala Investment Company

Maailmanlaajuisesti toimiva sijoitusrahasto Mubadala on edelläkävijä, joka sijoittamalla huolellisesti harkittuihin kohteisiin ja noudattamalla korkeita eettisiä periaatteita, pyrkii edistämään Abu Dhabin tulevaisuutta turvaavaa talouskasvua. Mubadala on Abu Dhabin johtava strateginen sijoitusyhtiö, joka toimii 13 sektorilla ja yli 30 maassa luoden kestävää lisäarvoa osakkeenomistajallemme Abu Dhabin hallitukselle. Toimintamme ydinaluetta on kansainvälisten edelläkävijäyhtiöiden kehittäminen eri sektoreilla, esimerkiksi ilmailualalla, tieto- ja viestintäteknologiassa, puolijohteissa, metalli- ja kaivosteollisuudessa sekä uusiutuvassa energiassa, käyttöhyödykkeissä, sekä erilaisten rahoitus-holdingien hallinta. Öljy- ja kaasualalla sijoitamme pitkäaikaisen asiantuntemuksemme pohjalta laaja-alaisesti koko hiilivetykenttään, ja edistämme Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kasvumahdollisuuksia myös sijoittamalla terveydenhuoltoon, kiinteistöihin ja puolustusteollisuuteen. Sijoitustoimintamme pääperiaatteita ovat kumppanuus alan huippuorganisaatioiden kanssa ja sitoutuminen huippuluokan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiin. 

OMV Aktiengesellschaft

OMV Aktiengesellschaft on Itävallan suurimpia pörssilistattuja teollisuusyhtiöitä. Vuonna 2015 yhtiön konserniliikevaihto oli 23 miljardia euroa ja sen palveluksessa oli noin 24 100 henkilöä. Tuotantoketjun alkupäässä OMV keskittyy kolmeen ydinalueeseen – KIE-maat (Romania, Itävalta), Pohjanmeri sekä Lähi-itä ja Afrikka – sekä valittuihin kehittämiskohteisiin. Vuonna 2015 päivittäinen tuotanto oli noin 303 kboe/d (tuhatta ekvivalenttia öljybarrelia päivässä). Tuotantoketjun loppupäässä OMV:llä on 17,8 miljoonan tonnin vuosittainen jalostuskapasiteetti. Vuoden 2015 lopussa yhtiöllä oli noin 3 800 jakeluasemaa 11 maassa. OMV operoi kaasuputkiverkostoa Itävallassa sekä kaasunvarastointilaitoksia Itävallassa ja Saksassa. Kaasun kokonaismyynti vuonna 2015 oli 110 TWh.