Locations / Sites
Latauslista

Rakenne ja omistajat

Borealiksen omistavat abudhabilainen International Petroleum Investment Company (64 %) ja integroitu, kansainvälinen öljy- ja kaasuyhtiö OMV Aktiengesellschaft (36 %).

Yhtiön taustavoimat

International Petroleum Investment Company (IPIC)

IPIC on Abu Dhabin emiraatin hallituksen kokonaan omistama yhtiö, joka vastaa emiraatin ulkopuolisista investoinneista öljynjalostuksessa ja markkinoinnissa, petrokemikaaleissa sekä muilla hiilivetyihin liittyvillä toimialoilla.

Organisaatiota valvoo riippumaton hallitus puheenjohtajanaan Hänen ylhäisyytensä sheikki Mansour Bin Zayed Al Nahyan, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien presidentin asioista vastaava ministeri ja Abu Dhabin Supreme Petroleum Councilin jäsen.

IPIC on kansainvälisesti toimiva, strateginen investointiyhtiö, joka on sitoutunut toimimaan kaupallisin periaattein ja maksimoimaan pitkän aikavälin omistaja-arvonsa. Yhtiön nykyiseen osakesalkkuun kuuluu 24,9 %:n osuus OMV Aktiengesellschaftista.

OMV Aktiengesellschaft

OMV Aktiengesellschaft on Itävallan suurimpia pörssilistattuja teollisuusyhtiöitä. Vuonna 2015 yhtiön konserniliikevaihto oli 23 miljardia euroa ja sen palveluksessa oli noin 24 100 henkilöä. Tuotantoketjun alkupäässä OMV keskittyy kolmeen ydinalueeseen – KIE-maat (Romania, Itävalta), Pohjanmeri sekä Lähi-itä ja Afrikka – sekä valittuihin kehittämiskohteisiin. Vuonna 2015 päivittäinen tuotanto oli noin 303 kboe/d (tuhatta ekvivalenttia öljybarrelia päivässä). Tuotantoketjun loppupäässä OMV:llä on 17,8 miljoonan tonnin vuosittainen jalostuskapasiteetti. Vuoden 2015 lopussa yhtiöllä oli noin 3 800 jakeluasemaa 11 maassa. OMV operoi kaasuputkiverkostoa Itävallassa sekä kaasunvarastointilaitoksia Itävallassa ja Saksassa. Kaasun kokonaismyynti vuonna 2015 oli 110 TWh.