Latauslista
Locations / Sites
Takaisin

Borealikselle vankka taloudellinen tulos kolmannella vuosineljänneksellä haastavassa, mutta elpyvässä markkinatilanteessa

Borealis CEO Alfred Stern

© Borealis

  • Kolmannen vuosineljänneksen tuloksessa selvä parannus edelliseen neljännekseen huolimatta alhaisista hinnoista ja katteista. Kysyntä oli vakaata monilla sektoreilla
  • Kurinalainen kustannushallinta mahdollistaa maailmanluokan strategisten kasvuhankkeiden tyydyttävän etenemisen
  • Kestokykyä vahvistava ohjelma edelleen vahvistaa taloudellista asemaa koronaviruksen vuoksi epävakailla markkinoilla
Tunnusluvut Q3 2020 Q3 2019 Vuoden alusta 2020 Vuoden alusta 2019
Liikevaihto milj. euroa 1 635 1 965 5 126 6 244
Kokonaisliikevaihto* milj. euroa 2 070 2 399 6 269 7 526
Tulos milj. euroa 163 207 378 734
Korollisen nettovelan vähennys/(lisäys) milj. euroa 53 121 (341) (29)
Gearing % 30 % 20 %

* Borealiksen liikevaihto lisättynä omistusosuutta vastaavalla määrällä osakkuusyhtiöiden liikevaihdosta


Borealiksen tulos vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä oli 163 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 vastaavan ajanjakson tulos oli 207 miljoonaa euroa. Heikompi tulos saavutettiin vaikeassa markkinatilanteessa, jolle olivat tyypillisiä tuotteiden matalat hinnat ja koronaviruspandemian vuoksi alentunut kysyntä joillakin aloilla. Kolmannen vuosineljänneksen tuloksen 99 miljoonan euron kasvu on selkeä parannus vuoden 2020 toiseen neljännekseen verrattuna.

Tuloksen heikkeneminen vuoden 2019 kolmanteen neljännekseen verrattuna johtui Euroopan integroitujen polyolefiinituotteiden marginaalin alenemisesta ja epäedullisemmasta lannoitemarkkinasta. Polyolefiinien myyntimäärät kuitenkin kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna vähemmän suotuisista markkinaolosuhteista huolimatta. Borougen kolmannen vuosineljänneksen suorituskyky parani myös edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, mutta on edelleen heikompi kuin vuonna 2019 johtuen alemmista polyolefiinihinnoista ja huomattavasti heikommasta markkinaympäristöstä.
Kolmannella vuosineljänneksellä nettovelka laski 53 miljoonaa euroa johtuen liiketoiminnan vahvasta kassavirrasta, Borougen osingoista, sijoitustoiminnan tiukasta hallinnasta ja kustannuskurista, jotka antoivat Borealikselle mahdollisuuden säilyttää vahva taloudellinen asemansa kolmannen vuosineljänneksen lopussa, gearingin ollessa 30 prosenttia.

Strategiset kasvuhankkeet

Huolimatta koronaviruspandemian jatkuvasta vaikutuksesta monilla teollisuuden aloilla, mukaan lukien rakentaminen ja logistiikka, Borealis edistyi merkittävästi pitkän aikavälin strategisissa kasvuhankkeissaan, jotka laajentavat ja syventävät yrityksen maantieteellistä ulottuvuutta ja mahdollistavat entistä suuremman asiakaslähtöisyyden. Nämä maailmanlaajuiset projektit sisältävät
  • Baystar™ yhteisyrityksen Texasissa, Yhdysvalloissa,
  • PP5 Borstar® polypropeenilaitos yhteisyritys Boroguessa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, osana Borouge 3 -kokonaisuutta,
  • uusi propaanin dehydrauslaitos (PDH) Belgian Kallossa.

Arvio ja näkymät

"Vuoden 2020 kolmas vuosineljännes on jälleen osoittanut, kuinka kriittisiä tuotteemme ovat kestävän elämän kannalta, etenkin koronaviruspandemian kaltaisissa kriiseissä", kommentoi Borealis-konsernin toimitusjohtaja Alfred Stern. "Olemme pystyneet tekemään vankan taloudellisen tuloksen säilyttäen samalla sitoutumisemme tärkeisiin globaaleihin kasvuhankkeisiimme. Ydinarvomme ’turvallisuus ensin’ ja tuotannollinen erinomaisuus ovat auttaneet meitä toimimaan sujuvasti tämän haastavan ajanjakson aikana."

"Vaikka jonkin verran hintaparannuksia on nähtävissä erityisesti Aasiassa ja Yhdysvalloissa, näkymät ovat edelleen epävarmat, kun otetaan huomioon raaka-aineiden hintojen suuri vaihtelu, mutta myös koronavirustapausten määrän kasvu erityisesti Euroopassa. Borealis on sitoutunut pysymään vahvana kumppanina asiakkailleen, toimittajilleen ja sidosryhmilleen sekä johtamaan muutosta kohti muovien kiertotaloutta."

LOPPU
Lisätietoja:

Virginia Mesicek
Senior Manager, External Communications puh.: +43 1 22 400 772 (Wien, Itävalta)
sähköposti: virginia.mesicek@borealisgroup.com

Borealis CEO Alfred Stern

© Borealis

Ladattavat tiedostot
2020 11 04 Borealikselle vankka taloudellinen tulos kolmannella vuosineljänneksellä haastavassa mutta elpyvässä markkinatilanteessa Suomi
Borealis CEO Alfred Stern © Borealis
Yhteystiedot medialle
Virginia Mesicek
Senior Manager, Corporate Communications, Brand & Reputation

Latest News

Lehdistötiedote – 9. huhtikuu 2021

Borealiksen fenoli ja aromaatit –yksikön seisokilla turvataan laitosten luotettava ja turvallinen toiminta tulevaisuudessa

Lue lisää

Lehdistötiedote – 23. helmikuu 2021

Borealiksen Porvoon tuotantolaitoksille 17,6 miljoonan euron investointi hiilidioksidipäästöjä, energiankulutusta ja soihdutusta vähentävään yksikköön

Lue lisää

Lehdistötiedote – 11. helmikuu 2021

Uusi vuosi tuo uutta virtaa Ruotsin Stenungsundiin: Borealis, Gasum ja Stena Renewable solmivat kymmenvuotisen tuulisähkön hankintasopimuksen

Lue lisää

Lehdistötiedote – 4. helmikuu 2021

Borealikselle vankka taloudellinen tulos vuonna 2020 epävakaisessa markkinatilanteessa

Lue lisää

Lehdistötiedote – 3. joulukuu 2020

Borealiksen kaikki Euroopan polyolefiinitoimipaikat pian kansainvälisen ISCC+ -sertifikaatin piiriin

Lue lisää

Uutiset – 10. marraskuu 2020

Borealiksen toiminta koronavirus (COVID-19) –epidemian aikana, päivitys 6.11.2020

Lue lisää

Lehdistötiedote – 22. lokakuu 2020

Ensimmäinen naftalaivaus Borealis Porvoon uuteen 80 000 m3 luolaan

Lue lisää

Lehdistötiedote – 20. lokakuu 2020

Covestrolle ensimmäinen toimitus sertifioitua uusiutuvaa fenolia Borealikselta polykarbonaattien valmistukseen

Lue lisää

Lehdistötiedote – 6. elokuu 2020

Borealikselta positiivinen toisen neljänneksen tulos koronaviruksesta ja öljyn hinnan laskusta huolimatta

Lue lisää