Locations / Sites

Ympäristö ja lähialue

Ympäristöasiat seisokissa

Borealis on sitoutunut vähentämään toimintaansa liittyviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Olemme sitoutuneet toimimaan ympäristöhallintajärjestelmän ISO 14 001 vaatimusten mukaisesti, myös seisokkien aikana. Siksi edellytämme, että kaikki alueellamme työskentelevät urakoitsijat noudattavat antamiamme ohjeistuksia, joiden avulla minimoimme yhdessä seisokin aikaiset mahdolliset ympäristövaikutukset.

Seisokkien aikana oleellisia ympäristöön liittyviä vaatimuksia ovat esimerkiksi jätejakeiden lajittelu, laitteistojen pesuvesien ja kemikaalien hallinta.

Otamme ympäristön aina huomioon seisokkien suunnittelussa ja lähtökohtana on minimoida lähiympäristöön vaikuttavat melu- ja hajuhaitat sekä soihdutus.

Vesien hallinta

Seisokin aikana Borealiksen viemäreihin ei saa laskea mitään aineita tai vesiä, ilman tuotantolaitoksen edustajan erillistä lupaa.

Vuotojen hallinta

Kemikaaleja sisältäviä vesiä, kuten laitteiden pesuvesiä tai öljyjä, ei saa päästää maahan. Kaikki kemikaali- tai öljyroiskeet tulee kerätä talteen viipymättä ja niiden pääsy viemäriin tulee estää. Laitoksilla on käytössä imeytysmateriaaleja ja viemärisulkumattoja mahdollisia vuototilanteita varten. Jos kyseessä on suurempi vuoto, jonka leviämiseen tarvitaan apua, pitää ottaa yhteys Nesteen palokuntaan, josta löytyy enemmän torjuntakalustoa ja -materiaalia. Kaikista vuodoista tulee ilmoittaa Borealiksen henkilökunnalle.

Kestävät energiaratkaisut

Seisokeissa on luovuttu polttomoottoritekniikalla toimivista lisäilmakompressoreista ja siirrytty sähkökäyttöisiin osana kestävää kehitystä ja melusaasteen minimoimista. Tulemme käyttämään seisokin ajoneuvoissa uusiutuvista raaka-aineista tuotettua polttoainetta sekä kannustamme palveluntoimittajiamme toimimaan samoin. Seisokkiin rakennettavissa toimisto- ja sosiaalitiloissa käytetään energialtehokkuudeltaan ympärisöystävällisiä vaihtoehtoja.

Seisokin jätteet ja kierrätys

Borealis tekee suunnitelman seisokin aikaisesta jätteiden lajittelusta ja pois kuljettamisesta. Seisokissa syntyvien jätteiden sijoituspaikat (lavat, astiat ja muut keräyspaikat) ovat esitetty työmaan yleiskartassa. Urakoitsija vastaa siitä, että hänen työntekijänsä keräävät työnsä aiheuttamat jätteen ja lajittelevat ne Borealiksen varaamiin astioihin. Erityisen riskialttiista tai muuten erityistoimia vaativasta jätteestä sovitaan erikseen. Borealiksella on oikeus veloittaa työkohteen siivouksesta aiheutuneet kulut urakoitsijalta, mikäli urakoitsija on laiminlyönyt työkohteen siivouksen.

Lähialueen liikenne

Seisokki näkyy lähialueilla kasvavana liikennemääränä aamuisin kello 6:30-8:30 sekä iltaisin klo 18:30-19:30. Korkealaatuisella liikennesuunnittelulla minimoimme vaikutuksen lähiympäristöön. Liikennemäärien kasvu näkyy Borealiksen petrokemian- ja muovitehtaille johtavilla tieosuuksilla. (Porvoon moottoritie, Nesteentie, Kilpilahdentie ja Rajatie).

Soihdutus-, haju- ja meluvaikutukset

Laitoksien alas- ja ylösajojen aikana turvasoihtujen liekki on tavallista suurempi ja soihdun aikaansaama ääni kovempi. Soihdutuksien aikana saattaa ilmetä kohonnutta melutasoa lähiympäristössä. Alas- ja ylösajojen aikana lähiympäristössä voi olla ajottaista vaaratonta hajuhaittaa.