Locations / Sites

På grund av en driftstörning pågår för närvarande fackling vid vår krackeranläggning. Återställning av processen pågår och vi beräknar vara tillbaka i normal drift inom sex timmar.