Locations / Sites

Vid lunchtid idag 30 november inträffade ett läckage i en pump på Borealis krackeranläggning. Det interna nödlarmet drogs och räddningstjänsten kallades ut. Åtgärder att stoppa läckaget vidtogs omedelbart av driften och faran är över.