Locations / Sites

Vi har luktstörningar från krackeranläggningen på grund av underhållsarbete. Luktstörningar beräknas avta under dagen. Det föreligger ingen fara för allmänheten.