Locations / Sites

Måndagen den 18 november, under förmiddagen, kommer vi att ha vår årliga nödlägesövning på Polyetenfabriken tillsammans med Räddningstjänsten. Vårt interna nödlarm kommer att ljuda.

Nödlägesövningen är avslutad.