Locations / Sites

På grund av en processtörning har produktionen vid LD5-fabriken stoppats. Vid stoppet hördes ett högt utblås under cirka 30 sekunder. I samband med nedtagningen kommer det att facklas under några timmar. Produktionen beräknas återupptas inom 24 timmar.