Locations / Sites

På grund av en processtörning vid 17-tiden idag har produktionen vid LD5-fabriken stoppats.Vid stoppet hördes ett utblås under cirka 30 sekunder. I samband med nedtagningen kommer det att facklas några timmar och vi beräknar att återuppta produktionen inom 24 timmar.