Locations / Sites

Som ett led i vårt förebyggande underhåll kommer vi imorgon onsdag 6 november, klockan 07.30, börja testa gasvarnare i Borealis hamn Havden. Efter lunch klockan 13.00 kommer vi att testa gasvarnare i ett av våra bergrum (UC-904), som ligger väster om Borealis Polyeten. Under testen så kan en ljudtyfon höras under några sekunder.