Locations / Sites

På grund av uppstart av en av fabrikerna, LT/PE3, efter ett underhållsstopp och idriftsättning av våran fackla kan det förekomma en del fackling de närmaste dagarna.