Locations / Sites

Vi har i samband med urdrifttagande av utrustning för underhållsarbete fått luktstörningar, som når samhället. Inga fara för allmänheten. Förväntas avta under dagen.