Locations / Sites

Vi tar ur drift en utrustning och luktstötar kan förekomma under kvällen 25 november. Arbetet beräknas vara klart till imorgon förmiddag. Vid frågor, kontakta ledningsberedskapen telefon 0702-57 88 05.