Locations / Sites

COVID-19 - Hälsa och säkerhetsåtgärder på Borealis i Stenungsund

COVID-19 - Hälsa och säkerhetsåtgärder på Borealis i Stenungsund

Vi har sedan pandemin startade följt Folkhälsomyndighetens riktlinjer och även vidtagit ytterligare åtgärder internt på vår anläggning i Stenungsund, för att minska risken för smittspridning.

För mer information kontakta Maria Bildtmark via vår växel, 0303-86 000 alternativt via mail; maria.bildtmark@borealisgroup.com

Stanna hemma och kom inte till anläggningen om du har sjukdomssymptom
Tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handsprit
Registrera dig alltid inför ett besök på Borealis