Locations / Sites

­ Borealis har beviljats stöd för förstudie tillsammans med Stena Recycling ­ Ny enhet för kemisk återvinning vid Borealis produktionsanläggning i Stenungsund beräknas tas i drift 2024 ­ Borcycle™ C-portföljen använder kemisk återvinning för att ge polyolefinbaserat konsumentavfall ett nytt liv

Borealis AB

Industrivägen
Sweden
Tel. +46 303 860 00
Fax: +46 303 864 49