Seisokkialueen palvelut

Krackermatsalen

Työlupatoiminnot

Työlupatoimistot ovat sijoitettuina rakennustyömaiden välittömään läheisyyteen. Jokaisella laitoksella on oma työlupatoimisto, josta kyseisen alueen luvat myönnetään. Työlupatoimistolla tulee antaa työluvan myöntäjille ja -hakijoille työrauha ja jokaisen työluvan hakijan täytyy odottaa omaa vuoroansa häiritsemättä muita.

Tehokkuuden turvaamiseksi valmistauduthan ennen asiointiasi seuraavasti:

 • Selvitä ennakkoon, mitä lupia tulee ottaa voimaan (luvat ja lupanumerot)
 • Hae ainoastaan tarvittavat luvat voimaan aamuisin kovimman ruuhkan aikaan
 • Kunnioita yrityksellesi annettua aikaikkunaa aamun lupien hakuun

Kaikilla työluvan hakijoilla tulee olla voimassaoleva työlupakopulutus. Lisätietoa koulutusosuudessa.

Varastotoiminnot

Kunnossapidon varasto vastaa seisokeissa kaikista materiaalivirroista, pois lukien Neste Engineering Solutions (NES) kautta suunnitellut ja tilatut materiaalit.

Seisokkimateriaalien luovutus: F-varaston teltta (petrokemia)

 • Petrokemian seisokkeihin kerätty materiaali siirretään telttavarastoon alasajon aikana ennen seisokin alkua omille alueilleen ja merkitään selkeästi keräysmappien mukaisin tiedoin (alue/työnumero) Varasto siirtää kaikki kerätyt materiaalit.
 • Seisokkimateriaalit luovutetaan töiden etenemisen mukaan työnumeroittain. Noutajalla pitää olla tiedossa alue ja kopio varastomääräimestä tai työnumero, jolla kerätty materiaali kohdistetaan oikein.

Seisokkimateriaalien luovutus: R-varasto (muovitehtaat)

 • Muovitehtaiden seisokkeihin kerätty materiaali siirretään R-varastoon ”alasajon” aikana ennen seisokin alkua omille alueilleen ja merkitään selkeästi keräysmappien mukaisin tiedoin (laitos/alue/työnumero). Varasto siirtää kaikki kerätyt materiaalit.
 • Muovin eri laitoksille on tulossa erilliset teltat, joihin materiaali viedään siististi järjestykseen ja luovutetaan kokonaisuudessaan laitokselle.

Varastokontti ja tiivistekioskit seisokkialueella (petrokemia)

 • Varastohenkilöstö huolehtii kontin siirrosta ja täytöstä seisokkialueelle ennen alasajon alkamista sekä sen päivittäisestä tarkastuksesta ja täytöstä.
 • Alas- ja ylösajon aikana kontissa ei saa olla.
 • Tiivistekioskit täydennetään niiden sijaintipaikalla ja varastohenkilöstö hoitaa päivittäin tarkastuskierroksia jatkuvalla kierrolla
 • Sokotuksessa kioskeissa on mustia ja kirkkaita Spirgraft-tiivisteitä
 • HUOM! Sokkojen pois otettaessa kioskeissa mustia ja kirkkaita Spirgraft-tiivisteitä.
 • Täydennettävää kioskeissa: Mustat ja kirkkaat tiivisteet 12” asti sekä sokot paineluokka 150 ja 300 12” asti.
 • Täydennettävää kontissa: Vaarnat.
 • Varastokontista urakoitsijat hakevat vaarnat ja lisätilaukset, jotka on tilattu sinne.
 • Tiivistekioskeista urakoitsijat hakevat kaikki sokot, sekä mustat ja kirkkaat Spir.Graph-tiivisteet aina 12” asti.

Palautettava materiaali toimitetaan varastoon. Palauttaja antaa varastolle seuraavat tiedot:

 1. Materiaalikoodi
 2. Työnumero
 3. Palauttaja
 • Palauttaja huolehtii, että palautettava materiaali on merkitty selvästi ja käyttökuntoinen.
 • Varastohenkilöt ilmoittavat palautuksesta aina nimikkeen MRP-kontrollerille, joka antaa luvan palautukseen.
 • Varastohenkilöt tarkistavat materiaalin päälisin puolin, tekevät palautuskirjauksen ja vievät materiaalin omalle varastopaikalleen.
 • Tarvittaessa palautettava osa merkitään palautusetiketillä ja kuitataan.

HSE-tarvikkeet ja jakelu

HSE-tarvikkeiden jakelun ja saatavuuden tarkempi suunnitelma julkaistaan maaliskuussa 2023.

Turvallisuusvahdit

Varaaminen, käyttö ja hallinnointi

Tulityövartoinnin osalta sovelletaan aluevahti-toimintaperiaatetta, jota hallinnoi tilaajan koordinaattori. Aluevahti voi valvoa useampaa kohdetta kerrallaan.

Urakoitsijoiden tulee tunnistaa kohteet edeltävänä päivänä, joihin vahteja tarvitaan. Tarve ilmoitetaan tilaajan koordinaattorille. Tilaajan koordinaattori määrittelee turvallisuusvahtikohtaiset tulityökohteet tarvekartoituksen jälkeen yhdessä turvallisuusvahtiyrityksen kanssa.

Turvallisuusvahtien taukotilat ja muut toiminnot sijoitetaan työmaan välittömään läheisyyteen.

Turvalisuusvahdit ovat Borealiksen edustajia kentällä.

Ruokailut

Petrokemian ja muovilaitosten seisokkialueiden läheisyyteen rakennetaan työmaaruokalat, jotka palvelevat asiakkaita 8:30-17:00 välisenä aikana. Asiakkailla on mahdollisuus ostaa lounasta, päivällistä, makeaa ja suolaista purtavaa sekä kahvia. Ruokaloiden läheisyyteen perustetaan alue omien eväiden syöntiin, jonne järjestetään eväiden lämmitysmahdollisuus. Omia eväitä ei saa syödä ravintola-alueella. Ruokailupaikoissa noudatetaan siisteyttä ja järjestystä - mahdollistetaan kaikille mieluisa ruokailu!

Ruokalista julkaistaan elokuussa 2023.