Vastuullisuus

Jotta 9 miljardia ihmistä voivat elää hyvin maapallomme kantokyvyn rajoissa, meidän on varmistettava kestävä kasvu.

Lifestyle Sustainability 005 2017 Internet External Copyright see restrictions

Borealis uskoo, että liiketoiminta voi kasvaa vastuullisesti vain terveessä ympäristössä ja vakaassa yhteiskunnassa.

Borealiksen lähestymistapa vastuullisuuteen perustuu kolmeen pääalueeseen:

Kysymys vastuullisuudesta

Vastuullisuus juontaa juurensa Borealiksen arvoihin ja ohjaa tapaa, jolla liiketoimintaa tehdään. Borealiksella vastuullisuus tarkoittaa henkilöstön terveyden ja turvallisuuden suojelemista, vakaan työpaikan tarjoamista, mahdollisuutta hoitaa liiketoimintaa eettisesti ja tuotantoprosessien ja tuotteiden turvallisuuden varmistamista.

Välttämättömyys liiketoiminnalle

Liiketoimintaan vaikuttaa enenevässä määrin yhä monimutkaisemmat sosiaalisiin, ympäristöön ja taloudellisiin näkökohtiin liittyvät haasteet, mukaan lukien uudet ja vaativammat säännökset ja verot, sekä poliittinen ja taloudellinen epävarmuus. Borealiksen on hallittava liiketoiminnassaan vastuullisesti rajalliset resurssit, kuten syöttöaineet ja energia, sekä myös oman toimintansa päästöt. Borealis uskoo, että vastuullista toimintaa kehittämällä on mahdollista toimia tehokkaammin, vähentää kustannuksia, lieventää pitkän aikavälin liiketoimintariskejä sekä suojella oikeutusta harjoittaa toimintaa.

Borealis on sitoutunut Responsible Care® kemianteollisuuden maailmanlaajuiseen vapaaehtoiseen ohjelmaan, jonka tarkoituksena on kehittää terveys-, turvallisuus- ja ympäristösuoritusta käymällä avointa ja läpinäkyvää vuoropuhelua avainsidosryhmien kanssa.

Mahdollisuus kasvuun

Borealis on sitoutunut vastuullisuuteen ja arvon luomiseen yhteiskunnalle. Borealiksen tuoteratkaisuilla on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan. Ne voivat ratkaista haasteita, kuten ilmastonmuutos, energian saatavuus, vesi, ruoka ja terveydenhuolto. Borealis näkee selkeitä liiketoimintamahdollisuuksia esiinnousseiden haasteiden ratkaisemisessa, kuten muovijätteen määrän vähentäminen ja kierrätyksen lisääminen sekä innovaatiomahdollisuudet, jotka tukevat Borealiksen kasvutavoitteita.