Responsible Care

Sitoumuksemme kemianteollisuuden vastuullisuuteen

Responsible Care® on kemianteollisuuden maailmanlaajuinen vapaaehtoinen ohjelma, jonka tarkoituksena on kehittää terveys-, turvallisuus- ja ympäristö- (HSE) suoritusta yhdessä avoimella ja läpinäkyvällä vuorovaikutuksella sidosryhmien kanssa.

Borealis on sitoutunut Responsible Care® -periaatteisiin. Responsible Care® -politiikkamme sisältää koko konsernia ohjaavia periaatteita. Borealiksen henkilöstön odotetaan noudattavan näitä periaatteita jokapäiväisessä työssään ja varmistamme periaatteiden tehokkaan toteutuksen säännöllisillä sisäisillä tarkastuksilla.

Responsible Care | Kemianteollisuus.fi

Borealiksen sitoumus Responsible Care® -periaatteisiin:

  • Pyrimme olemaan Responsible Care -politiikan tunnistettu johtaja
  • Uskomme, että maailmanluokan terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja energiasuoritukset ovat perusta Responsible Care -johtajuuteen
  • Noudatamme lakeja sekä muita vaatimuksia tai jopa ylitämme vaatimusten rajat, jos ne eivät täytä omia standardejamme.
  • Kehitämme vastuullisuutta yhdessä arvoketjukumppaneiden kanssa, etusijalla innovatiivisuus ja arvoa lisäävät ratkaisut tuotevastuun periaatteiden mukaan.
  • Responsible Care -johtamisjärjestelmämme perustuu jatkuvaan kehittämiseen ja suorituksemme varmentamiseen.
  • Keskustelemme avoimesti Responsible Care -teemoista sidosryhmiemme kanssa, tavoitteena on terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden edelleen kehittäminen sekä energiatehokkuuden lisääminen arvoketjussa.

Lisätietoa Borealiksen Responsible Care -suorituksesta voit lukea vuosikertomuksesta.