Toimenpiteemme

Kestävä kehitys on keskeinen osa Borealiksen strategiaa. Tukeaksemme kestävyysstrategiamme toteutusta, sitoudumme tavoitteisiin, jotka inspiroivat ja ohjaavat suorituksiamme. Seuraamme jatkuvasti laitostemme ilmasto- ja ympäristövaikutuksia ja raportoimme niistä säännöllisesti viranomaisille. Toiminnan jatkuvalla parantamisella pyritään ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentämiseen ja saavuttamaan asetetut energia- ja ilmastotavoitteet. Osallistumme myös Kilpilahden alueen ilmanlaadun, pohja- ja pintavesien sekä paikallisen merialueen tarkkailuun yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Ympäristöön kulkeutuvaa melua mitataan säännöllisesti tarkkailuohjelman mukaisesti.