Locations / Sites

Tuotanto

Borealiksen tuotantopaikkakunta Porvoon Kilpilahdessa on pohjoisin yhtiön tuotantolaitoksista. Porvoon Borealiksen henkilöstömäärä on noin 900. Borealiksen tuotantolaitokset ovat täysin integroitu petrokemian keskittymä, joka muodostuu vuosikapasiteetiltaan 600.000 tonnin suuruisesta krakkerista (eteeni, propeeni ja butadieeni), fenoli ja aromaatit –laitoksesta, kahdesta polyeteeni- ja yhdestä polypropeenilaitoksesta sekä sekoitelaitoksesta. Polyolefiinien kokonaiskapasiteetti on 610.000 tonnia vuodessa. Noin 75 % Porvoon tuotannosta menee vientiin. Pääsovellukset ovat putkituotteet, teräsputken päällystys, pakkaukset sekä kaapelituotteet. Borealiksen Suomen tuotantopaikkakuntaan kuuluu myös innovaatiokeskus, jossa tehdään katalyytti- ja prosessitutkimusta. Innovaatiokeskukseen kuuluvat myös katalyyttikoetehdas sekä täysin integroidut Borstar PE- ja PP-koetehtaat. Lisäksi tuotantopaikkakunnalla on asiakaspalvelukeskus, joka palvelee polyolefiiniasiakkaita Suomessa, muissa Pohjoismaissa, Baltian maissa sekä jakelijoita koko Euroopan laajuisesti. Muita Porvoon toimintoja ovat laboratoriopalvelut, kunnossapito, materiaalinkäsittely ja hallinnon tukitoiminnot.