Locations / Sites
Latauslista

Arvot

Arvot ohjaavat toimintaamme

Vastuuntuntoinen

 • Olemme edelläkävijöitä terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioissa
 • Olemme hyviä naapureita kaikkialla missä toimimme
 • Noudatamme liiketoimissamme korkeita eettisiä periaatteita

Arvostaa

 • Kannustamme henkilöstöä osallistumaan ja viestimme kiertelemättä
 • Teemme töitä yhdessä – auttaen ja kehittäen toinen toisiamme
 • Olemme yhtä yhtiötä – jonka voima kumpuaa kulttuurien moninaisuudesta

Ylittää

 • Asiakkaiden ja omistajien menestys on myös meidän asiamme
 • Menestyksemme perustuu sitoutumiseen ja innovatiivisuuteen
 • Teemme sen minkä lupaamme – ja vähän enemmän

Nimblicity™

 • Olemme nopeita, joustavia ja teräkunnossa
 • Luomme mahdollisuuksia ja tartumme uusiin tilaisuuksiin
 • Haemme järkeviä ja mutkattomia ratkaisuja