Latauslista
Locations / Sites

Strategia

Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä Borealis aloittaa uuden konsernistrategian käyttöönoton, joka perustuu Borealiksen arvoihin ja suorituskykyyn ja jolla varmistetaan kestävä kasvu tulevaisuudessa. Uuden strategian keskeisiä ulottuvuuksia ovat muutos kohti kiertotaloutta sekä kohti entistä asiakaslähtöisempää organisaatiota, joka tuottaa lisäarvoa maailmanlaajuisesti. Strategian onnistunut toteuttaminen vahvistaa Borealiksen johtoasemaa alalla.