Latauslista
Locations / Sites

Strategia

Borealiksen uusi strategia 2035 perustuu Borealiksen arvoihin ja suorituskykyyn ja sillä varmistetaan kestävä kasvu tulevaisuudessa. Uuden strategian keskeisiä ulottuvuuksia ovat muutos kohti kiertotaloutta sekä kohti entistä asiakaslähtöisempää organisaatiota, joka tuottaa lisäarvoa maailmanlaajuisesti. Strategian onnistunut toteuttaminen vahvistaa Borealiksen johtoasemaa alalla.