Locations / Sites

Strategia

Borealiksen strategia 2030 perustuu Borealiksen arvoihin ja suorituskykyyn ja sillä varmistetaan kestävä kasvu tulevaisuudessa. Strategian keskeisiä ulottuvuuksia ovat muutos kohti kiertotaloutta sekä kohti entistä asiakaslähtöisempää organisaatiota, joka tuottaa lisäarvoa maailmanlaajuisesti. Strategian onnistunut toteuttaminen vahvistaa Borealiksen johtoasemaa alalla.