Locations / Sites

Työtehtäviä Borealiksella

Marko Hiltunen

Tuotanto-operaattori

”Työskentelen tuotanto-operaattorina polypropeenilaitoksella. Työhöni kuuluu prosessin valvonta ja laitteiden tarkkailu, näytteidenotto, kentällä tehtävät prosessin säädöt sekä lisäaineiden lisääminen. Ohjaamossa tarkkailen ja säädän tuotantoprosessia. Työnkierto tekee työstä mielekästä ja monipuolista.”

Jukka-Sampo Salomaa

Laborantti

”Työskentelen vuorolaboranttina laboratoriopalveluiden petrokemian laboratoriossa. Työni on yhdistelmä rutiininomaista toistoa ja samalla jatkuvaa muutosta. Työtehtäviini kuuluu näytteiden analysointi ja tulosten raportointi prosessin eri vaiheista. Tulosten tarkastelussa ennen niiden raportointia eteenpäin käyn läpi näytteiden sisältämät komponentit yksitellen kokonaisuutta unohtamatta. Työssäni on tärkeää kommunikoida jouhevasti tuotannon henkilöstön kanssa. Se helpottaa itseäni kokonaiskuvan hahmottamisessa. Mielenkiinto motivoi ja oppiminen palkitsee.”

Joona Sahamies

Tutkija

”Kehitän alkuaineiden ja haihtuvien yhdisteiden määritysmenetelmiä pääosin katalyyttinäytteille yhdessä Innovaatiokeskuksen Aurora-laboratorion kollegoideni kanssa. Menetelmillä saatavia tuloksia käytetään katalyyttien kehittämiseen. Työni on pääosin toimistotyötä, kuten ohjeiden kirjoittamista, tulosten tulkintaa ja sähköposteihin vastaamista, mutta välillä myös laboratoriotyötä. Työssäni on parasta uuden oppiminen, monipuolinen työ, mukavat työtoverit, kriittinen ajattelu menetelmistä, menetelmien luotettavuuden varmentaminen, tulosten tarkastelu ja itsensä sekä menetelmien kehittäminen.”

Alexandra Bäckman

Asiakaspalveluasiantuntija

”Työskentelen asiakaspalvelussa jakelija-asiakastiimissä. Työnkuvaani kuuluu yhden ison jakelija-asiakkaan sähköisten tilausten
käsittely, seuranta ja vahvistaminen. Työnkuvaani kuluuvat myös muut asiakaspalvelutehtävät, kuten esimerkiksi reklamaatioiden vastaanottaminen, hintojen päivittäminen tilauksille sekä tiivis yhteydenpito logistiikkaosastomme kanssa.
Työ on monipuolista ja vaatii tarkkuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja. Parasta työssäni on innostava työyhteisö, työn monipuolisuus ja työkaverit.”

Oscar Wegelius

prosessi-insinööri

”Toimin prosessi-insinöörinä Borstar®-polyeteenilaitoksella. Vastaan laitoksen erilaisista hankkeista sekä valvon niiden
etenemistä, urakoitsijoiden toimintaa ja aikataulutusta. Parasta työnkuvassani on monipuolisuus; harvoin on kahta samanlaista
työpäivää. Työ on toki paljon näyttöpäätetyöskentelyä, mutta vastapainoksi käyn usein prosessialueella, palavereissa, sekä pääsen myös matkustelemaan. Borealiksella kollegat ovat erittäin kannustavia ja avuliaita, mikä on todella tärkeää viihtymisen kannalta - meillä on hyvä ilmapiiri!”

Jari-Pekka Vaajasaari

Asentaja

”Työskentelen kunnossapitoasentajana. Vastuualueeni on laadunvalvontalaboratorion sekä innovaatiokeskuksen laboratorion
mekaaninen kunnossapito. Työhöni kuuluu laitteiden huolto ja korjaus sekä metallitöitä. Hyvä ongelmanratkaisukyky
ja yhteistyötaito ovat työssäni eduksi. Monipuolinen työnkuva ja uudet haasteet pitävät arjen mielenkiintoisena.”