Latauslista
Locations / Sites

Työtehtäviä Borealiksella

Martti Koskela

Tuotanto-operaattori, polypropeenitehdas

"Työskentelen tuotanto-operaattorina polypropeenilaitoksella. Työhöni kuuluu prosessin valvonta ja laitteiden tarkkailu, näytteiden otto, kentällä tehtävät prosessinsäädöt sekä lisäaineiden lisääminen. Ohjaamossa tarkkailen ja säädän tuotantoprosessia. Työnkierto tekee työstä monipuolista."

Santtu Hietala

Tuotantopäällikkö, fenoli- ja aromaatit

"Toimin fenoli- ja aromaatit tuotantolaitoksen tuotantopäällikkönä ja esimiehenä. Työhöni kuuluu laadukkaan ja häiriöttömän tuotannon varmistaminen. Vastuulleni kuuluu myös laitoksella työskentelevien henkilöiden, prosessin ja ympäristön turvallisuuden varmistaminen. Yhdessä laitoksen osaavan henkilöstön kanssa kehitämme jatkuvasti toimintaa eteenpäin."

Shital Das

Research Engineer, innovaatiokeskus

"I work as a Research Engineer in Borstar process research and development group. My work is smooth and safe scale-up of our new catalyst system from pilot plant to the full scale Borstar process to ensure that we consistently deliver best quality products to our customers."

Noora Lindqvist

Laborantti, laadunvalvontalaboratorio

"Työskentelen vuorolaboranttina Borealiksen laadunvalvontalaboratoriossa. Toimenkuvaani kuuluu pääasiassa tuotannosta tulevien näytteiden analysointi sekä tarvittaessa niiden esivalmistelu. Työni on monipuolista ja mielenkiintoista, ja se vaatii tarkkuutta sekä kykyä työskennellä niin yksin kuin ryhmässä."

Afrim Beqiri

Pakkausoperaattori, materiaalinkäsittely

"Työnkuvani materiaalinkäsittelyn pakkausoperaattorina on monipuolinen. 12-tuntiseen vuorotyöhön kuuluu tuotteiden säkittäminen ja laatikointi tuotannon siiloista, eri pakkauslinjojen operointia, laadunvaihtojen yhteydessä linja- ja laitepuhdistus, siilojen pesu ja kuivaaminen, ja tuotteiden varastointi sekä fyysisesti trukilla että SAP-järjestelmässä. Tarvittaessa tulee osata myös rekkojen, pakatun tuotteen sekä bulktuotteiden lastaus. ATK-työskentely ja laitteiden automaatio-ohjelmat tulee siis hallita. Lisäksi tehtäviini kuuluu yleinen siisteys materiaalinkäsittelyn alueella, varastoissa ja pakkaamoissa."

Jussi Mäenpää

Asentaja, kunnossapito

"Työskentelen asentajana kunnossapidossa ja vastuualueeni on Boremix-sekoitelaitos. Eniten töitä on SL-200- ja SL-500-linjojen laadunvaihtoavauksissa ja kasauksissa. Ekstruuderit ja muut oheislaitteet joudutaan avaamaan puhdistuksia varten useimpien laadunvaihtojen yhteydessä."