Locations / Sites

Anläggningar i Sverige

Våra anläggningar i Stenungsund omfattar en kracker och tre polyetenfabriker samt centrum för forskning & utveckling.

Borealis är den enda polyetentillverkaren (PE) i Sverige och våra anläggningar finns i Stenungsund, 50 km norr om Göteborg. Vi är den största arbetsgivaren i det industriella klustret i Stenungsund med knappt 1.000 anställda inklusive Innovation Centre.

Vår krackeranläggning i Stenungsund är en av de mest flexibla i Europa genom att vi kan använda fyra råvaror i krackningsprocessen (nafta, etan, propan och butan). Dessa råvaror levereras med båt direkt till vår hamn i Stenungsund, där mer än 500 hamnanlöp varje år tar hand om våra import- och exportbehov. Detta gör hamnen i Stenungsund till en av de största industrihamnarna i Sverige.

Vår krackeranläggning har en kapacitet på 620.000 ton per år och huvudprodukterna är eten och propen. Dessa används som råvara i vår polyetenanläggning för att producera högteknologiska högdensitetspolyeten (HDPE), lågdensitetspolyeten (LDPE) och Borstar®-produkter, framför allt för kabel- och rörmarknaderna. Kapaciteten vid vår polyetenanläggning är 750.000 ton per år.

Innovation Centre

Borealis i Stenungsund har ett forskningscenter - Innovation Centre - som samarbetar med polymerdesign, vetenskapliga tjänster samt forskning och utveckling inom Research & Development (R&D), infrastruktur (Energy and Pipes & Fittings) samt högtrycksteknologi. Innovation Centre omfattar även en Application Hall och ett High Voltage Testing Centre