Download list
Locations / Sites

Anläggningar i Sverige

Våra anläggningar i Stenungsund omfattar en kracker och tre polyetenfabriker samt centrum för forskning & utveckling.

Borealis är den enda polyetentillverkaren (PE) i Sverige och våra anläggningar finns i Stenungsund, 50 km norr om Göteborg. Vi är den största arbetsgivaren i det industriella klustret i Stenungsund med knappt 1.000 anställda inklusive Innovation Centre.

Vår krackeranläggning i Stenungsund är en av de mest flexibla i Europa genom att vi kan använda fyra råvaror i krackningsprocessen (nafta, etan, propan och butan). Dessa råvaror levereras med båt direkt till vår hamn i Stenungsund, där mer än 500 hamnanlöp varje år tar hand om våra import- och exportbehov. Detta gör hamnen i Stenungsund till en av de största industrihamnarna i Sverige.

Vår krackeranläggning har en kapacitet på 620.000 ton per år och huvudprodukterna är eten och propen. Dessa används som råvara i vår polyetenanläggning för att producera högteknologiska högdensitetspolyeten (HDPE), lågdensitetspolyeten (LDPE) och Borstar®-produkter, framför allt förkabel- och rörmarknaderna. Kapaciteten vid vår polyetenanläggning är 750.000 ton per år. 

Ny högtrycksfabrik

Under våren 2010 togs Borealis nya högtrycksfabrik för LDPE i Stenungsund i drift. Investeringen var på cirka 4 miljarder kronor och ger oss möjlighet att stödja vår strategi inom infrastruktursegmentet. Högtrycksfabriken har en kapacitet på 350.000 ton per år. Den nya högtrycksfabriken innebär enminskad miljöpåverkan och en effektivare energiförbrukning.

Innovation Centre

Borealis i Sverige har ett forskningscenter - Innovation Centre - som arbetar med polymerdesign, vetenskapliga tjänster samt forskning och utveckling inom affärsområdena Research & Development (R&D), infrastruktur (Wire & Cable och Pipe).