Aktuell driftinformation

Våra anläggningar går med stabil drift.

hide

Borealis

Vi tillverkar avancerade och innovativa polyolefin- och baskemikalielösningar inom konsumentprodukter, energi, sjukvård, infrastruktur och mobilitet, som idag bidrar till ett mer hållbart liv världen över. Med vår djupa kunskap och långa erfarenhet inom de här områdena, vill vi nu tillsammans med våra kunder och samarbetspartners accellerera utvecklingen av en cirkulär ekonomi kring plast, och samtidigt föra en koldioxidneutral framtid närmare oss alla.


Borealis Stenungsund

Här arbetar vi med innovativa plast- och baskemikalielösningar. Vi har 950 medarbetare och är Sveriges enda tillverkare av polyetenplast (PE), som framförallt används inom rör- och kabelindustrin. I Stenungsund är vi världsledande inom plastmaterial som behövs för isolering i kraftkablar som leder energi över långa distanser, till exempel från vindkraftsparker till havs eller mellan länder och till och med mellan kontinenter.

Borealis i Stenungsund består av tre delar

Krackeranläggningen, som förser alla kemiföretagen i Stenungsund med råvaror, polyetenanläggningen, som består av tre enheter som tillverkar olika typer av polyetenplast, samt vårt Innovation Center där cirka 100 personer dagligen arbetar med att utveckla nya och innovativa material och lösningar.

Borealis produkter behövs

I det moderna samhälle vi lever i idag, borde alla människor ha tillgång till rent vatten, fossilfri el, moderna kommunikationsvägar, färsk mat, mediciner och andra förutsättningar för god hälsa. Borealis innovativa kemiprodukter är nyckeln till en sådan värld.

Vår drivkraft att fortsätta hitta lösningar för ett hållbart liv, för alla.

Läs mer om några av våra samverkansprojekt och partners