Aktuell driftinformation

Våra anläggningar går med stabil drift.

hide

Borealis

Borealis är en av världens ledande leverantörer av avancerade och hållbara polyolefinlösningar. I Europa är Borealis även en föregångare inom återvinning av polyolefiner och en betydande tillverkare av baskemikalier. Vi utnyttjar vår polymerexpertis och årtionden av erfarenhet för att erbjuda värdeskapande, innovativa och cirkulära materiallösningar för viktiga industrier inom konsumentprodukter, energi, sjukvård, infrastruktur och mobilitet.  

Om oss

Borealis, med huvudkontor i Wien, Österrike, har över 6 000 anställda och med kunder i över 120 länder. Borealis nettovinst år 2022 var 2,1 miljarder euro. OMV, det internationella energi-, drivmedel & råvaru- samt kemi & materialföretaget, äger 75 % av aktierna. Återstående 25% ägs av Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), baserat i Förenade Arabemiraten (UAE).

Vår affärsverksamhet stärks av två viktiga joint ventures: Borouge (ADNOC med huvudkontor i UAE) och Baystar™ (med TotalEnergies, baserat i USA). 

Innovation

Borealis är ett Österrikes mest innovativa företagen och har över 11 000 individuella patent eller patentansökningar, grupperade i cirka 1 200 patentfamiljer. Innovation är en grundförutsättning för Borealis förmåga att utveckla produkter som skapar mervärde i samhället. För Borealiskoncernen är innovation avgörande för konkurrenskraft, effektivitet och hållbarhet och har en direkt effekt för människor, vår planet och för våra resultat.

Cirkulär ekonomi

Som tillverkare av högkvalitativ plast har Borealis ett ansvar och en stark drivkraft att lösa problemet med plastavfall och återvinning, och har därför som mål att skapa cirkularitet i sin kärnverksamhet. Plast är värdefull råvara som måste återanvändas och återvinnas, och därför driver vi utvecklingen bort från en linjär process, till en cirkulär process. Tillsammans med våra kunder skapar vi högre grad av återvinning (Design for Recyclability eller Design for Recycling) redan i designfasen när vi utvecklar nya produkter. På så sätt kan produkter återanvändas och sedan samlas in, enkelt sorteras och effektivt återvinnas till ny produkt, i slutet av ursprungsproduktens livslängd.

Borealis arbetar för att skapa en cirkulär ekonomin för plast bland annat genom egna återvinningsanläggningar samt flera externa initiativ samt ett djupt engagemang inom forskning och utveckling av mekanisk och kemisk återvinningsteknik. Genom EverMinds-plattformen™ arbetar Borealis med kunder och partner längs värdekedjan för att implementera principerna för cirkulär ekonomi i större skala i branschen.

Borealis i världen

  • Huvudkontor: Wien, Österrike
  • Kundtjänstcenter: Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Turkiet, USA
  • Produktionsanläggningar: Österrike, Belgien, Brasilien, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Sydkorea, Sverige, Nederländerna, USA
  • Innovation center: Österrike, Finland, Sverige
  • Försäljningskontor/representationskontor: Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Tjeckien, Frankrike, Mexiko, Marocko, Polen, Sydafrika, Spanien, Turkiet, Förenade Arabemiraten, Storbritannien, USA
  • Borealis L.A.T: Österrike, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Frankrike, Grekland, Italien, Ungern, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien
  • Borouge Joint Venture Huvudkontor: Singapore, Förenade Arabemiraten
  • Joint Venture Baystar™: USA