Aktuell driftinformation

Våra anläggningar går med stabil drift.

hide

Strategi

Vi fortsätter hitta lösningar för ett hållbart liv


Borealis Strategi 2030 har hållbarhet i fokus i alla strategiska beslut. Vi arbetar för att minska våra utsläpp av växthusgaser avsevärt, expandera vår andel av cirkulära produkter och lösningar, samt öka andelen el från förnybara källor.

Våra medarbetare, våra innovationer, vår teknologi och vår drivkraft att skapa Excellence inom alla områden, gör det möjligt för oss att fortsatt fokusera på geografisk expansion och transformation till en cirkulär ekonomi. Alltid med säkerheten i första rummet.

Vår väg framåt, både inom Borealis och i hela OMV-koncernen är klar: Vi fortsätter arbeta tillsammans för att hitta lösningar för ett hållbart liv.

Strategy Graph External swed 10 09 2023