Borealis Stenungsund

Aktuell driftinformation för Borealis Stenungsund

Datum/Tid: 28 mars, kl 14.16

Våra anläggningar/fabriker går med lugn och stabil drift.

Frågor?

Frågor om vår verksamhet eller våra produkter hänvisas till vår växel telefon 0303-860 00.

Nödlägesberedskapshavare besvarar akuta frågor om produktionsstörningar på telefon 0702-57 88 05.

Har dina barn forskarambitioner?

Har du barn som går i årskurs 8 eller 9 och som är intresserad av kemi och naturvetenskap? Då är Sommarforskarskolan något för er.

För andra året anordnas Sommarforskarskolan av Borealis och Unga Forskare och hålls på Göteborgs universitet (Chalmersområdet) 24-28 juli. I år är temat Fantastiska uppfinningar och de tjugo deltagarna får vara med och utföra experiment i universitetets labbsalar. I år kommer platserna att lottas ut, då efterfrågan förra året var mycket stor. Sista ansökningsdag är 7 april.

Klicka här för ansökan

Genom sommarforskarskolan hoppas Borealis och Unga Forskare utveckla och stimulera ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik. Deltagarna får bland annat utföra experiment och fördjupa sina kunskaper inom kemi och naturvetenskap. Handledarna är högskolestudenter, som utbildats av Unga Forskare för att kunna handleda ungdomarna på bästa sätt.

Nytt nummer av vårt informationsbrev

Klicka här för att läsa vårt nyhetsbrev (december 2016) som distribueras till alla hushåll i Stenungsunds kommun.

Ur innehållet:

  • Perstorp - Borealis största krackerkund
  • Att vara världsledande är unikt
  • Från Stenungsund till hela världen
  • LK Pex förbättrar klimat och hälsa globalt
  • Borealis kunder vill ha hög teknisk kvalitet
  • Viktig nyhet inom flamskydd
  • Vad händer på våra anläggningar?

Tillsyn enligt Seveso-direktivet

Länsstyrelsen för Västra Götaland är tillsynsmyndighet för Borealis enligt Seveso-direktivet. 

Den 18 januari 2017 genomförde Länsstyrelsen en granskning av Säkerhetsrapport för Borealis krackeranläggning. En säkerhetsrapport görs vart femte år enligt krav i Seveso-direktivet.

Länsstyrelsen bedömde att vår säkerhetsrapport för Krackern väl uppfyller krav på vad en säkerhetsrapport ska innehålla. De har bett att få en mer detaljerad beskrivning av genomförda och planerade säkerhetshöjande åtgärder.

Om du har några frågor eller vill ha mer information, är du välkommen att kontakta vår HMS-avdelning, telefon 0303-860 00.

Mer information om Seveso-direktivet hittar du på Stenungsunds kommun och www.seveso.se.

Test av nödlarm

Den första helgfria måndagen i varje månad, med start kl 09.00, testar vi vårt interna nödlarm för att säkerställa att de fungerar som de ska.

Borealis stödjer Städa Sverige

Vi stödjer Städa Sverige, idrottens miljöorganisation. Över 10.000 ungdomar deltar årligen i Städa Sveriges verksamhet och Städa Sverige driver projekt i naturområden, i tätorter och längs vägar och stränder. Över 1.000 företag och organisationer stödjer ungdomarna i deras miljöarbete. Även i år är Borealis ett av dessa företag. Städa Sverige är av idrottsrörelsen och engagerar föreningar, främst ungdomar från idrottsrörelsen i olika miljöprojekt. Uppdragsgivare är näringslivet eller andra organisationer. Läs mer på www.stadasverige.se.

Intressanta länkar

Klicka här för att se filmen om vårt program Water for the World och den vattenutmaning som världen står inför. Mer om detta intressanta och viktiga ämne, som är direkt kopplat till vårt Corporate Social Resonsibility-program, finns på vår webbsidan Water for the World.

Klicka här för att läsa utredningen om miljömedicinsk bedömning av etenutsläpp i Stenungsund

Lär dig mer om vatten och avlopp i Vattenskolan

Borealis har tillsammans med Vatten- och avloppsföreningen i Finland samt vatteninstitutet Prizztech i Finland tagit fram en vattenskola, där barn och ungdomar kan lära sig mer om hur vi använder vatten i vardagen och vart avloppet tar vägen. Vattenskolan innehåller information samt frågor och moment som måste klaras av för att kunna gå vidare. Testa gärna... Klicka här för att komma till Vattenskolan.

Hållbar Kemi 2030 - från vision till verklighet

Inom 20 år ska Stenungsund vara motorn i Västsveriges ekonomi. Kemiföretagen i Stenungsund ska vara världsledande inom utveckling av hållbara produkter, effektiv produktion och förnybara bränslen. Läs mer om visionen på http://kemiforetagenistenungsund.se/

Vattenånga

Då vi producerar vattenånga vid våra produktionsanläggningar kan denna vattenånga synas som en rökpelare vid klart och vindstilla väder.

Fackling

Stenungsund finns det sammanlagt fem facklor, varav fyra hos Borealis och en hos Perstorp Oxo. Facklingen är en del av vårt säkerhetssystem och är ett tecken på att läget är under kontroll, trots att processen inte fungerar normalt (t.ex när vi startar eller stoppar fabriken). Om en driftstörning inträffar ingår facklorna i ett system som gör att man inte behöver släppa ut de brandfarliga gaserna direkt i luften. Istället skickas de till facklorna, där de kan förbrännas på ett säkert sätt. Facklorna kan ses som en enorm säkerhetsventil. Vid sotande fackling bildas sot, som består av kolpartiklar som kan jämföras med kolpartiklar som uppkommer vid eldning i braskamin, biltrafik eller annan förbränning. Vanlig vattenånga tillsätts för att undvika sotande fackling och detta tar bort sotflagorna men i gengäld medför det buller. Sotande fackling uppstår när ångtillförseln inte är tillräcklig.