Strategia

Luomme merkityksellisiä ratkaisuja kestävään elämään

Borealiksen 2030 strategian ytimessä on kestävä kehitys. Tätä tukemassa on Borealiksen vahva perusta, joka muodostuu sitoutumisestamme turvallisuuteen, henkilöstöön, innovaatioihin ja teknologiaan, sekä toiminnan erinomaisuuteen. Tämä perusta edesauttaa Borealiksen maantieteellistä laajentumista ja jatkuvaa muutosta kohti kiertotaloutta. Borealiksen 2030 strategian taustalla vaikuttaa tarkoituksemme, ”Luomme merkityksellisiä ratkaisuja kestävään elämään”, jonka merkitys ja henki yhdistää koko OMV-konsernia.

Strategy Graph External fin 10 07 2023

Kestävä kehitys

Borealiksen 2030 strategiassa vahvistetaan edelleen kestävän kehityksen asemaa Borealiksen nykyisten ja tulevien toimintojen ytimessä. Borealiksen kestävän kehityksen tavoitteet kattavat kasvihuonekaasupäästöt, energian käytön, soihdutuksen sekä kiertotaloustuotteet ja -ratkaisut Borealiksen polyolefiini- ja hiilivetyliiketoiminnassa.

Kasvihuonekaasupäästöt

Borealiksen tavoitteena on vähentää Scope 1- ja Scope 2* -päästöjä 5,1 miljoonasta tonnista (vertailuvuotena käytetty vuotta 2019) alle 2 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä. Päästövähennysportfolioon kuuluu uusiutuvista energianlähteistä tuotetun energian käytön lisääminen vuosikymmenen aikana ja hiilidioksidintalteenottoprojektit, jotka tulevat tuotannolliseen käyttöön tämän vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Vähennystavoitteeseen sisältyy myös jo julkaistu divestointi, joka kohdistuu Borealiksen typpiliiketoimintaan. Typpiliiketoiminta käsittää tekniset lannoitteet, typpituotteet ja melamiinin.

Energiankulutus

Vuonna 2021 noin 25 % Borealiksen käyttämästä sähköstä tuli uusiutuvista energialähteistä kuten tuuli- ja aurinkovoimasta. Vuoteen 2025 mennessä uusiutuvista energialähteistä saatavan sähkön osuus sähkönkulutuksesta kasvaa 40 %:iin. Vuoteen 2030 mennessä 100 % Borealiksen polyolefiini- ja hiilivetytoiminnoissa käytetystä sähköstä tulee uusiutuvista energialähteistä.

Kiertotaloustuotteet ja -ratkaisut

Nykyisellään Borealiksen Euroopassa valmistamista tuotteista noin 100 kilotonnia on kiertotaloustuotteita. Näihin kuuluvat kierrätetyt ja uusiutuvat polymeerit ja kemikaalit sekä uusiutuvat hiilivedyt. Vuoteen 2025 mennessä Borealiksen tavoitteena on kuusinkertaistaa kiertotaloustuotteiden ja -ratkaisujen osuus tuotannossaan, mikä vastaa 600 kilotonnia. Vuoteen 2030 mennessä kiertotaloustuotteiden ja -ratkaisujen kokonaismäärän on tarkoitus kasvaa 1,8 miljoonaan tonniin maailmanlaajuisesti. Näin muovijätteestä tulee arvokas uudelleen käytettävä resurssi. Siirtyminen lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen vähentää myös merkittävästi Borealis-konsernin Scope 3** –päästöjä.

* Scope 1 -luokan kasvihuonekaasupäästöt syntyvät suoraan yrityksen omasta toiminnasta ja Borealiksella on vaikutusvaltaa niiden lähteisiin. Scope 2 -luokan kasvihuonekaasupäästöt syntyvät yrityksen ostaman energian tuottamisesta.

** Scope 3 -luokan epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt syntyvät yrityksen toiminnan seurauksena, mutta niiden lähteisiin yrityksellä itsellä ei ole vaikutusvaltaa.


Maantieteellinen laajentuminen

Borealis-konserni pyrkii tulemaan maailmanlaajuiseksi toimijaksi ja palvelemaan asiakkaitaan ympäri maailman. Tätä tavoitetta varten Borealiksella on jo käynnissä investointeja maailmanlaajuisiin kasvuhankkeisiin, joihin kuuluvat mm. Borouge 4 (Yhdistyneet arabiemiirikunnat), Baystar (Yhdysvallat) ja Kallo (Belgia). Borealiksen 2030 strategia korostaa Aasian kasvaviin markkinoihin panostamista ja konsernin jalansijan kasvattamista Pohjois-Amerikassa. Suunnitteilla on strategisia kumppanuuksia sekä fuusioita ja yrityskauppoja. Orgaanisten kasvumahdollisuuksien osalta harkinnassa ovat myös hiljattain perustetut tuotantolaitokset.

Lue lisää kasvuprojekteista vuosikertomuksestamme.


Muutos

Borealis on alan edelläkävijä muovitalouden muutoksessa lineaarisesta mallista kiertotalouteen. Edelläkävijänä Borealis vauhdittaa muutosta tullakseen täysin asiakaskeskeiseksi, kehittyneiden ja kestävien materiaaliratkaisujen tuottajaksi kaikilla liiketoiminta-alueilla aina energian ja infrastruktuurin alueilta kuluttajatuotteisiin, terveydenhuollon tuotteista liikkuvuuteen sekä putkista ja liittimistä kehittyneisiin polymeeriratkaisuihin.

Borealiksen sitoutuminen Lisäarvoa innovaatioiden avulla -periaatteeseen edistää jatkossakin kiertotalouden kehitystä. Borealis aikoo hyödyntää menestyksekkääksi osoittautunutta, patentoitua ja mullistavaa Borcycle™-teknologiaa, joka antaa kuluttajan käytön jälkeisille polyolefiinijätteille uuden elämän sekä Bornewables™-tuotevalikoimaa, joka sisältää kiertotalouteen pohjautuvia ja uusiutuvista syöttöaineista valmistettuja polyolefiinituotteita.


Vahva perusta

Maantieteellinen laajentuminen ja muutos kohti kiertotalouspohjaisia ja lisäarvoa tuottavia sovelluksia ja ratkaisuja ovat Borealiksen 2030 strategian kulmakiviä. Näiden saavuttamisen tekee mahdolliseksi vahva perusta, joka muodostuu Borealiksen yrityskulttuurista ja arvoista:

  • Omistautuminen turvallisuudelle ja ihmisten asettaminen etusijalle
  • Innovaatiota ja teknologiaa painottava, syvälle juurtunut ajattelutapa, joka edistää kiertotaloutta ja erikoistuotteiden kasvua ja joka luo lisää arvoa lisensointi- ja katalyyttiteknologian saralla
  • Borealis-konsernin vahva panostus toiminnan erinomaisuuteen.

”Borealis on sitoutunut luomaan merkityksellisiä ratkaisuja kestävään elämään torjuakseen omalta osaltaan maailmanlaajuista ilmastonmuutosta. Tämä sitoumus ohjastaa meitä myös oman kestävän menestyksemme saavuttamisessa ilmastoneutraalissa maailmassa.” Toimitusjohtaja Thomas Gangl.

Luomalla merkityksellisiä ratkaisuja kestävään elämään sitoudumme tekemään osamme globaalin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Samalla tarkoituksemme toimii oppaanamme kohti kestävää menestystä hiilidioksidipäästöttömässä maailmassa.

Borealis-konsernin toimitusjohtaja Thomas Gangl