Turvallisuus ja laatu

Borealiksella suhtadumme turvallisuuteen vakavasti. Panostamme ennaltaehkäisevään työhön ja luomme puitteet turvalliseen työskentelyyn. Kaikilta odotetaan yhteistyötä ja tinkimätöntä suhtautumista yhteisiin pelisääntöihin niin, että jokainen voi palata työpäivänsä jälkeen kotiin turvallisesti ja terveinä. Viestimme avoimesti ja näkyvästi turvallisuusasioista.

Häirintä ja epäasiallinen käytös

Seisokkityömaalla on paljon henkilöita eri maista, kulttuureista ja työpaikoista. Jokaisen seisokkityömaalla työskentelevän henkilön fyysinen, henkinen ja sukupuolinen koskemattomuus on loukkaamaton.

Seisokkityömaalla ei sallita minkäänlaista toisiin henkilöihin kohdistuvaa häirintää tai epäasiallista kohtelua, joka voi aiheuttaa turvallisuuden tai terveyden haittaa tai vaaraa.

Jokaisen henkilön seisokkityömaalla tulee tuntea olonsa turvalliseksi.

Häirintä ja epäasiallinen käytös on:

  • Uhkailua
  • Pelottelua
  • Seksuaalista hairintää
  • Ilkeät ja vihjailevat viestit
  • Väheksyvä ja pilkkaava puhe tai kohtelu, eristäminen työyhteisöstä
  • Työnteon jatkuva perusteeton arvostelu ja vaikeuttaminen
  • Maineen tai aseman kyseenalaistamista

Mikäli kohtaat häirintää, epäasiallista kohtelua tai muita epäkohtia, ilmoita huolenaiheistasi käyttämällä Borealiksen Ethics Hotline -kanavaa: borealis.integrityline.com. Ilmoituksen voi tehdä nimettömästi.

Katso video aiheesta suomeksi tai englanniksi.

Lue lisää turvallisuudesta ja laadusta