Toiminta hätätilanteessa

Toiminta vaara- ja hätätilanteissa

Alueen hätänumero 2222
Hälytysnumero matkapuhelimesta +358 10 458 2222
Yleinen hätänumero 112

Evakuointitarve ilmoitetaan kuuluvalla merkkiäänellä. Työt keskeytetään välittömästi turvalliseen tilaan. Kokoonnutaan kokoontumispaikoille. Huomaa, että vaaratilanteessa työ- ja ajoluvat eivät ole voimassa.

 • Kaasut ja päästöt

  Kaasut ja päästöt leviävät tuulen mukana. Päästön sattuessa on pyrittävä pois tulilinjalta. Mikäli päästöjen pistelähde ei ole tiedossa, on varminta pyrkiä "tuulen sivuun" eli kohtisuoraan tuulipussin osoittamasta suunnasta tai lievästi vastatuuleen. Tällöin et todennäköisesti kulje päästöpilveä päin tai sen suuntaan.

  Jos olet ulkona: Poistu tuulensuunta ja kaasupilven sijainti huomioiden sivutuuleen ja sopivaan sisäsuojautumispaikkaan

  Jos olet sisällä: Siirry sisäsuojautumispaikkaan ja ilmoittaudu vastuuhenkilölle

  7

Petrokemian suojautumis- ja kokoontumispaikat

Paloturvallisuus

 • Paloilmoituspainikkeita ja käsisammuttimia on prosessialueella runsaasti.
 • Ennen työhön ryhtymistä tutustu näiden sijaintiin lähialueella.
 • Käsisammuttimet ovat telineissään ja niiden käyttö on rajoitettu ainoastaan syttymän tai palon sammuttamiseen.
 • Sammuttimia ei saa poistaa niiden vakiopaikoilta.
 • Seisokissa urakoitsija hoitaa omat ohjeitten mukaiset sammuttimensa.
 • Jos alueen sammuttimia on jouduttu käyttämään, ilmoita siitä välittömästi, jotta tyhjät sammuttimet saadaan vaihdettua heti täysiin.
 • Palopainikkeille, paloposteille ja sammuttimille on oltava esteetön pääsy.

Hätäsuihkut

Jos epäilet altistusta kemikaaleille, älä epäroi käyttää hätäsuihkua!

 • Prosessi- ja säiliöalueella on selvästi merkittyjä hätäsuihkuja tai koppeja.
 • Hätäsuihkun avaaminen aiheuttaa ilmoituksen ohjaamoon, josta sinua tullaan avustamaan.
 • Polyetyleeniglykolipesulappuja (PEG) löytyy hätäsuihkuista muovirasiassa (ei silmien pesuun)
 • Hätäsuihkuun on mentävä aina, kun on tapahtunut tai epäillään kemikaaliroiskeita.
 • Silmätapaturmissa tehokkain ensiapu on silmänhuuhtelupullo. Huuhdo silmiä kunnes ensiapuhenkilökunta saapuu paikalle. Silmänhuuhtelupulloja löytyy hätäsuihkun seinältä.