Download list
Locations / Sites

Borealis Stenungsund

Borealis Stenungsund

Borealis AB

Industrivägen
Sweden
Tel. +46 303 860 00
Fax: +46 303 864 49
Operations and maintenance updates
Message – 08/10/2019, 09:36
Fackling på Krackern 8 oktober
Message – 27/08/2019, 23:26
Åskväder orsakade driftstörningar
Message – 22/08/2019, 09:02
Luktstörning från krackeranläggningen
Message – 13/08/2019, 12:26
Öppning av utrustning 13-14 augusti

All messages

Vattenånga

Då vi producerar vattenånga vid våra produktionsanläggningar kan denna vattenånga synas som en rökpelare vid klart och vindstilla väder.

Fackling

Stenungsund finns det sammanlagt fem facklor, varav fyra hos Borealis och en hos Perstorp Oxo. Facklingen är en del av vårt säkerhetssystem och är ett tecken på att läget är under kontroll, trots att processen inte fungerar normalt (t.ex när vi startar eller stoppar fabriken). Om en driftstörning inträffar ingår facklorna i ett system som gör att man inte behöver släppa ut de brandfarliga gaserna direkt i luften. Istället skickas de till facklorna, där de kan förbrännas på ett säkert sätt. Facklorna kan ses som en enorm säkerhetsventil. Vid sotande fackling bildas sot, som består av kolpartiklar som kan jämföras med kolpartiklar som uppkommer vid eldning i braskamin, biltrafik eller annan förbränning. Vanlig vattenånga tillsätts för att undvika sotande fackling och detta tar bort sotflagorna men i gengäld medför det buller. Sotande fackling uppstår när ångtillförseln inte är tillräcklig.

Downloads

Location Stenungsund - Certificates

All documents
Certificate Stenungsund — ISO 9001
Certificate Stenungsund — ISO 14001
Certificate Stenungsund — ISO 50001
Certificate Stenungsund — ISCC