Locations / Sites
Nedladdningslista

Cookies on the Borealis website Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar antar vi att du är glad att få alla cookies från den här webbplatsen.
Om du vill ändra dina inställningar kan du göra det genom att följa dessa instruktioner. Cookie Policy

Acceptera

Borealis Stenungsund

Borealis Stenungsund

Borealis AB

Industrivägen
Sweden
Tel. +46 303 860 00
Fax: +46 303 864 49
Drift- och underhållsinformation
Meddelande – 2018-01-08, 09.07
Test av nödlarm 8 januari
Meddelande – 2017-11-07, 14.37
Test av gasvarnare 8 november
Meddelande – 2017-10-26, 15.57
Underhållsarbete på krackeranläggingen
Meddelande – 2017-10-02, 08.09
​Test av nödlarm

Alla meddelanden

Borealis stödjer Städa Sverige

Vi stödjer Städa Sverige, idrottens miljöorganisation, där över 10.000 ungdomar årligen deltar i Städa Sveriges verksamhet. Under 2016 blev 3.000 säckar med skräp upplockat på kuststränderna och 1.300 ton med skräp plockades längs de större vägarna.

Över 1.000 företag och organisationer stödjer ungdomarna i deras miljöarbete. Även i år är Borealis ett av dessa företag.

Städa Sverige ägs av idrottsrörelsen och engagerar föreningar, främst ungdomar, från idrottsrörelsen i olika miljöprojekt. Vill du veta mer eller vet en idrottsförening som är intresserad att delta, kontakta Städa Sverige.

Läs mer om Städa Sverige och Städa Strand

Ny verkställande direktör för PetroPort i Stenungsund

Morgan Hermansson har utsetts till ny verkställande direktör för hamnföretaget PetroPort i Stenungsund, som ägs av Borealis och Perstorp Oxo. Han börjar i sin nya roll den 1 maj 2017.

Tillsyn enligt Seveso-direktivet

Länsstyrelsen för Västra Götaland är tillsynsmyndighet för Borealis enligt Seveso-direktivet. 

Den 18 januari 2017 genomförde Länsstyrelsen en granskning av Säkerhetsrapport för Borealis krackeranläggning. En säkerhetsrapport görs vart femte år enligt krav i Seveso-direktivet.

Länsstyrelsen bedömde att vår säkerhetsrapport för Krackern väl uppfyller krav på vad en säkerhetsrapport ska innehålla. De har bett att få en mer detaljerad beskrivning av genomförda och planerade säkerhetshöjande åtgärder.

Om du har några frågor eller vill ha mer information, är du välkommen att kontakta vår HMS-avdelning, telefon 0303-860 00.

Mer information om Seveso-direktivet hittar du på Stenungsunds kommun och www.seveso.se.

Intressanta länkar

Klicka här för att se filmen om vårt program Water for the World och den vattenutmaning som världen står inför. Mer om detta intressanta och viktiga ämne, som är direkt kopplat till vårt Corporate Social Resonsibility-program, finns på vår webbsidan Water for the World.

Klicka här för att läsa utredningen om miljömedicinsk bedömning av etenutsläpp i Stenungsund

Lär dig mer om vatten och avlopp i Vattenskolan

Borealis har tillsammans med Vatten- och avloppsföreningen i Finland samt vatteninstitutet Prizztech i Finland tagit fram en vattenskola, där barn och ungdomar kan lära sig mer om hur vi använder vatten i vardagen och vart avloppet tar vägen. Vattenskolan innehåller information samt frågor och moment som måste klaras av för att kunna gå vidare. Testa gärna... Klicka här för att komma till Vattenskolan.

Hållbar Kemi 2030 - från vision till verklighet

Inom 20 år ska Stenungsund vara motorn i Västsveriges ekonomi. Kemiföretagen i Stenungsund ska vara världsledande inom utveckling av hållbara produkter, effektiv produktion och förnybara bränslen. Läs mer om visionen på http://kemiforetagenistenungsund.se/

Vattenånga

Då vi producerar vattenånga vid våra produktionsanläggningar kan denna vattenånga synas som en rökpelare vid klart och vindstilla väder.

Fackling

Stenungsund finns det sammanlagt fem facklor, varav fyra hos Borealis och en hos Perstorp Oxo. Facklingen är en del av vårt säkerhetssystem och är ett tecken på att läget är under kontroll, trots att processen inte fungerar normalt (t.ex när vi startar eller stoppar fabriken). Om en driftstörning inträffar ingår facklorna i ett system som gör att man inte behöver släppa ut de brandfarliga gaserna direkt i luften. Istället skickas de till facklorna, där de kan förbrännas på ett säkert sätt. Facklorna kan ses som en enorm säkerhetsventil. Vid sotande fackling bildas sot, som består av kolpartiklar som kan jämföras med kolpartiklar som uppkommer vid eldning i braskamin, biltrafik eller annan förbränning. Vanlig vattenånga tillsätts för att undvika sotande fackling och detta tar bort sotflagorna men i gengäld medför det buller. Sotande fackling uppstår när ångtillförseln inte är tillräcklig.

Nedladdningar
Annual Report Borealis Annual Report 2016
Company Information Borealis Group Fact Sheet 2017
Document Säkerhetsinformation - Seveso 2015
Document AEO-certifikat
Document Borealis Ab Energipolicy

Certifikat

Alla dokument
Certifikat Stenungsund — ISO 9001
Certifikat Stenungsund — ISO 14001
Certifikat Stenungsund — ISO 50001
Certifikat Stenungsund — ISSC